30. 05. 2013 Zodpovedné podnikanie

Tretina Slovákov už bojkotovala nezodpovedné firmy, vyplýva z prieskumu

Povedomie Slovákov o zodpovednom podnikaní z roka na rok narastá.

Verejnosť na Slovensku si zodpovedné podnikanie najviac spája s poctivosťou a s férovým prístupom k zamestnancom. Vyplýva to z aktuálneho reprezentatívneho kvalitatívneho prieskumu, ktorý iniciovala platforma Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Prieskum Vnímanie zodpovedného podnikania obyvateľmi Slovenska bol realizovaný agentúrou FOCUS na reprezentatívnej vzorke 1 028 dospelých obyvateľov SR.

Hoci takmer pätina opýtaných nemá žiadnu predstavu o tom, čo pojem zodpovedného podnikania firiem znamená, pozitívne je, že tento podiel oproti roku 2011 klesol o 13%. Pri porovnaní s rokom 2011 je tiež zrejmý pokles respondentov, ktorí nevyhľadávajú, resp. ich nezaujímajú informácie týkajúce sa zodpovedného podnikania zo 41% na 26%.

Znalosť pojmu zodpovedné podnikanie na Slovensku narastá a narastá aj záujem Slovákov o túto tému,“ hovorí Beata Hlavčáková, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a programová riaditeľka Nadácie Pontis.

Pri predstavách o tom, čo sa skrýva za pojmom „zodpovedné podnikanie firiem“, respondenti spontánne najviac uvádzali tri kategórie odpovedí a to: poctivosť pri podnikaní (36%); nezneužívanie zamestnancov (32%) a starostlivosť/ zodpovednosť za zamestnancov a ich rodiny (29%).

Približnej tretine Slovákov sa zodpovedné podnikanie spája najmä s automobilovým a strojárskym priemyslom (34%) a s IT a telekomunikáciami (32%).

29% respondentov vedelo uviesť aj konkrétnu firmu pôsobiacu na Slovensku, o ktorej je možné povedať, že podniká zodpovedne,“ dodáva B. Hlavčáková.

Viac ako 1% respondentov v tejto súvislosti spontánne uviedlo firmy ako Volkswagen (3,39%), Orange (2,3%), KIA (2,0%), Slovnaft (2,0%), Slovak Telekom (2,0%), SPP (1,9%), či U.S.Steel (1,4%).

Prieskum sa zameral aj na spotrebiteľské správanie Slovákov. Pri nákupe tovarov a služieb v obchodoch je pre respondentov stále najdôležitejšia kvalita a cena výrobku/ služby. Až s väčším odstupom nasledujú kritériá ako či výrobca podniká transparentne a eticky, alebo či dbá na ochranu životného prostredia.

Väčšina respondentov v súvislosti s témou zodpovednosti separuje odpad alebo dáva veci na ďalšie použitie, recykláciu (76%) a uprednostňuje elektrické spotrebiče s nižšou spotrebou energie (73%). Polovica a menej respondentov tiež darovala už niekedy peniaze neziskovej organizácii prostredníctvom mobilných či pouličných zbierok (50%), či používa ekologické čistiace prostriedky (43%).

Takmer tretina opýtaných (30%) už bojkotovala výrobky alebo služby firmy, s aktivitami ktorej nesúhlasili.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111