17. 02. 2014 Zodpovedné podnikanie

Tri otázky pre prezidentku Business Leaders Forum

Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK, je prezidentkou Business Leaders Forum na obdobie rokov 2014-2015.

Magdaléna Dobišová

Čo podľa vás charakterizuje zodpovednú firmu?

Nachádzame sa v čase a v priestore, kedy sa celá naša spoločnosť pohybuje na úzkej hranici. Na jednej strane je tu vysoká miera korupcie, nezamestnanosť hlavne mladých absolventov a na strane druhej veľká chuť, sila a energia mnohých, a podotýkam nielen mladých, ľudí situáciu na Slovensku meniť. Veľkou pomocou na tejto ceste im môžu byť spoločnosti, ktoré majú jasne stanovené princípy, hodnoty, a to nielen na papieri, ale priamo vo svojej podnikateľskej stratégii.

A táto stratégia nie je iba o tom, že konajú korektne, čestne a v zákonných normách, ale je to o celkovom pohľade na podnikanie vôbec. Nie je to ani o jednom finančnom šeku raz do roka ani o dodaní hračiek a ošatenia vo vianočnom čase do detského domova. Zodpovedné podnikanie je i o tom, ako sa firma správa k zamestnancom, ako je schopná balansovať pracovný a súkromný čas, ako pôsobí v komunite a priamo v regióne, ako vo firme funguje diverzita. Veľmi dobrou správou je, že takéto firmy na Slovensku máme. Tým pádom máme šancu ovplyvňovať a následne i meniť slovenské podnikateľské prostredie.

Ako sa zodpovedné podnikanie premieta vo fungovaní Skanska SK?

V našej spoločnosti uplatňujeme základnú politiku „Piatich núl“. Nula stratových projektov znamená, že sa vyhýbame neprijateľným finančným rizikám vďaka obozretnému výberu a riadeniu projektov. Nula ekologických incidentov je o realizácii našich projektov tak, aby sme minimalizovali negatívne dopady na životné prostredie. Ďalej je to nulová tolerancia voči akejkoľvek podobe úplatkárstva alebo porušovania hospodárskej súťaže. Žiaľ i priamo v našej skupine máme čerstvú skúsenosť s obvinením z kolúzneho konania firiem. Aj keď išlo o verejnú súťaž v roku 2004, musíme sa so situáciou zodpovedne vyrovnať i dnes.

Jedným z našich firemných cieľov je i nulový počet úrazov na stavbách. A držíme sa tiež pravidla „nula vád“, kedy sa vždy snažíme odovzdať dielo v najvyššej možnej kvalite s cieľom zlepšiť spokojnosť našich zákazníkov i naše finančné výsledky.

V neposlednom rade sa snažíme, aby naši zamestnanci mohli svoju kariéru u nás rozvíjať bez ohľadu na vek, národnosť či vzdelanie. Celosvetovo máme veľmi zaujímavý medzinárodný výmenný program Skanska Unlimited, kde naprieč všetkými jednotkami Skanska môžu zamestnanci naberať nové skúsenosti a následne ich využiť v lokálnych podmienkach.

Čo môžu zodpovedné firmy priniesť Slovensku?

Z môjho pohľadu je Business Leaders Forum dôležitá mienkotvorná platforma, ktorá združuje 25 významných slovenských i nadnárodných firiem pôsobiacich na Slovensku, hlásiacich sa k takémuto podnikaniu. Je pre mňa veľkou motiváciou pracovať s ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké princípy a hodnoty. Som presvedčená, že máme silu ovplyvňovať spoločnosť a hlavne vnímanie mladých ľudí, aby chápali, že slušnosť a poctivosť v podnikaní môže byť aj dnes ekonomickou a konkurenčnou výhodou.

Zdroj: BLF Newsletter č. 54

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.