14. 06. 2017 Zodpovedné podnikanie

U. S. Steel Košice: Rodinný deň o bezpečnosti

Pre U. S. Steel Košice je bezpečnosť prvoradá, čo spoločnosť každoročne potvrdzuje podujatím Family Safety Day.

O tom, že bezpečnosť pri práci je v U. S. Steel Košice prioritou číslo jeden, rozprávali hutníci svojim rodinám na 6. ročníku podujatia Family Safety Day – Kde pracuje môj otec, moja mama? 3. júna mali rodinní príslušníci príležitosť pozrieť si prevádzky na výrobu plechov pre elektrotechnický, strojársky či stavebný priemysel, odpich železa z vysokej pece či valcovanie brám v teplej valcovni.

Okrem takmer 20 km dlhých prehliadkových trás bolo pre deti pripravených množstvo súťaží, tvorivých dielní či zábavných atrakcií. Hovoriť o bezpečnosti neformálne, ukázať, aké dôležité je dodržiavať bezpečné postupy pri každej činnosti, prišli aj hasiči, policajti, kynológovia a športovci.

Podujatie pre 5 000 ľudí zorganizovalo oddelenie Vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice v spolupráci s desiatkami kolegov z výrobných i administratívnych útvarov. „Záujem zamestnancov prísť a ukázať svojim rodinám, kde pracujú, zabaviť sa a užiť si spoločne bohatý program, nás teší a zaväzuje zároveň,“ zhodnotil vydarený firemný deň riaditeľ pre vonkajšie vzťahy a hovorca firmy Ján Bača.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111