03. 04. 2017 Filantropia

Učenie sa posunkového jazyka je v kurze

V priebehu marca absolvovalo 2 kurzy posunkového jazyka v Holíči a Poprade 28 ľudí.

Na Slovensku tvoria nepočujúci 1 % obyvateľov. Stále viac ľudí sa im chce priblížiť a naučiť sa komunikovať, napríklad aj kvôli svojej práci. Dôkazom toho sú aj dva marcové kurzy posunkového jazyka v Holíči a v Poprade.

Miško motivoval 14 zamestnancov

V druhom marcovom týždni sa v holíčskom Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých uskutočnil prvý z kurzov posunkového jazyka. 14 zamestnancov malo jasnú motiváciu. Bol ňou Miško – nepočujúci mladý muž s mentálnym a sluchovým postihnutím. Zamestnanci sa po jeho príchode zachovali hrdinsky. Aby mu mohli poskytnúť čo najlepšiu starostlivosť, rozhodli sa, že sa kvôli nemu naučia posunkovú reč. „Vedela som, že by bolo ideálne naučiť sa posunkový jazyk a ešte ideálnejšie by bolo, keby sa ho mohlo naučiť čo najviac zamestnancov,“ tvrdí Andrea Jurkovičová, vedúca úseku pracovnej terapie a záujmovej činnosti v Domove v Holíči. Preto kontaktovala našu Nadáciu Pontis. Spoločne s tlmočníčkou Ľubkou Šarinovou naplánovali trojdňový kurz pre zamestnancov, ktorí s Miškom pracujú najčastejšie. Naučili sa tak nielen, ako komunikovať s nepočujúcim klientom, ale zároveň sa s ním aj zblížili. Čo predtým predstavovalo bariéru, je dnes výzva, do ktorej sa zamestnanci nadšene pustili. „Kurz nadmieru splnil naše očakávania a môžem ho  odporučiť všetkým, ktorí majú podobný problém, aký sa vyskytol v našom zariadení“, dodáva Andrea Jurkovičová. 

 

Učili sa aj mediátori

Ďalší kurz posunkového jazyka sa uskutočnil v Poprade. Motivácia bola jednoduchá – byť pripravený dorozumieť sa pri svojej práci s každým, aj s nepočujúcicmi. Kurzu sa zúčastnilo 14 ľudí z rôznych oblastí – mediátori, pracovníci z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, chránenej dielne, domova sociálnych služieb, materského centra a dokonca aj jeden člen policajného zboru. Celý kurz prebiehal pod vedením lektora Róberta Šarinu. „Neustále nás dopoval novými slovami, frázami, teóriou a bolo na ňom vidieť, že nám chce povedať všetko. Slová a frázy som spísala a na konci sme všetci zhodnotili, že je toho veľmi veľa. Čomu sa samozrejme len tešíme,“ hovorí s úsmevom Denisa Morongová, mediátorka, ktorá nás oslovila so žiadosťou o kurz. „Kurz a lektor prekonal všetky očakávania. Už teraz plánujeme stretávať sa aj naďalej, aby sme nevyšli z „cviku“ a pokračovali vo vzdelávaní.”

 

Oba kurzy posunkového jazyka boli bezplatné pre všetkých účastníkov vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý už viac ako 10 rokov pomáha búrať bariéry medzi svetom počujúcich a nepočujúcich.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.