10. 09. 2015 Filantropia

Ukážte sa v lepšom svetle

Angažovaní zamestnanci Slovenských elektrární s podporou svojho zamestnávateľa menia blízke lokality k lepšiemu.

Zamestnanci Slovenských elektrární sa v júni zapájajú aj do dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto.

Slovenské elektrárne podporujú aktivity svojich zamestnancov v zodpovednosti voči svojmu okoliu. Grantovým programom Ukážte sa v lepšom svetle motivujú k pomoci komunitám, školám či životnému prostrediu.

Rozhodli sme sa cielene vyhľadávať a oceňovať výnimočné prípady angažovanosti zamestnancov. Zamestnanci, ktorí navrhli dobrovoľnícku aktivitu v prospech komunity, sa stali jej ambasádorom. To znamená, že práve oni sa snažili nájsť a presvedčiť kolegov o zmysluplnosti svojho návrhu a spoločne odpracovať minimálne 50 dobrovoľníckych hodín na ich projekte, povedala Erika Dupejová, projektová manažérka pre internú komunikáciu.

Ambasádori majú následne možnosť uchádzať sa spolu s neziskovou organizáciou o grant do výšky 3 000 eur z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Vlani sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo až 358 zamestnancov v 16 projektoch, pričom 9 z nich následne získalo pre projekt aj finančnú podporu v celkovej hodnote viac ako 33-tisíc eur.

Vďaka všímavosti zamestnancov elektrární sa tak prirodzene mení k lepšiemu okolie lokalít, kde žijú a pracujú. Jedným z mnohých pozitívnych príkladov je postupná obnova parku v Topoľčiankach.

 

Zdroj: Slovenské elektrárne

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.