02. 08. 2018 Transparentnosť

Úrady chcú ďalšie IT projekty za viac ako 100 miliónov eur

Odborníci kritizujú vysoké náklady, utajené analýzy a zvláštne výpočty.

V Bratislave, 19.7.2018

Koncom júla chcú úradníci schvaľovať nové štátne IT projekty z eurofondov. Majú vybudovať jednotný systém pre správne konanie alebo zvýšiť kybernetickú  bezpečnosť štátu. Štúdie k projektom hodnotili aj IT odborníci zo Slovensko.Digital a upozorňujú na vysoké náklady, chýbajúce podklady a kalkulácie, ktoré nedávajú zmysel.

Štúdie na nové IT projekty z eurofondov predložilo Ministerstvo vnútra a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Ide o štyri projekty v celkovej hodnote viac ako 100 miliónov EUR. Schvaľovať sa majú 26.7.

Ministerstvo vnútra SR predložilo na schvaľovanie 3 vzájomne previazané projekty. Prvým je tzv. “Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky”. Má vytvoriť jednotný informačný systém pre zamestnancov, s ktorým budú pracovať na svojich počítačoch (tzv. workdesk). “Zjednodušene sa to dá predstaviť ako pracovná plocha pre úradníkov, pomocou ktorej sa budú jednoduchšie prihlasovať do svojich interných systémov a pracovať v nich. Prínosy sú však relatívne malé a myšlienka je veľmi závislá na iných projektoch, ktoré ešte ani neboli schválené. To je obrovské riziko. Navyše, na viacerých miestach v kalkulácii efektívnosti sa odvoláva tzv. expertné odhady bez akéhokoľvek vysvetlenia. Takto nastavený projekt odporúčame prepracovať” povedal Ján Suchal zo Slovensko.Digital.

Druhý projekt ministerstva vnútra s názvom “Centrálne komponenty konania vo verejnej správe” má zaviesť centrálne systémy pre opakujúce sa procesy (napr. v správnom konaní), ktoré by mali využívať aj iné úrady mimo rezortu vnútra. Odborníci však upozorňujú, že štúdia neodpovedá na to, ako sa systém reálne dostane do praxe. “Ministerstvo si ide vybudovať svoj piesoček, ale nikde nepopísalo, ako ho plánuje zaviesť do praxe aj pre zvyšok úradov tak, aby sa to oplatilo. Projekt v takejto podobe neodporúčame realizovať. Je to exemplárny príklad toho, ako sa robili nekvalitné projekty v minulosti” uviedol Suchal.

Tretí projekt Ministerstva vnútra má názov “Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ”. Mal by vytvoriť “integračnú úroveň”, čiže uľahčiť prepojenie údajov a informačných systémov pre úradníkov aj elektronických služieb pre občanov a taktiež zaviesť meranie efektívnosti procesov vo verejnej správe. „Plnohodnotné zapojenie MV SR do programu zdieľania údajov, z ktorého je zatiaľ najviac viditeľný princíp „1x a dosť“, je veľmi potrebné a je to priorita informatizácie. Túto časť projektu podporujeme. Avšak pre ostatné časti projektu chýba systematický plán, ako budú navrhované riešenia zavedené do celej verejnej správy, čo treba pred schválením takej zásadnej investície, akú tento projekt predstavuje, dopracovať,“ uviedol Ľubok Illek zo Slovensko.Digital.

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predkladá na schválenie projekt „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpočnosti vo verejnej správe“. Majú sa ním vybaviť hardvérom a softvérom jednotky na predchádzanie a riešenie bezpečnostných incidentov na štyroch úradoch za viac ako 50 miliónov EUR. Čo konkrétne sa plánuje nakúpiť je utajené, problém projektu zástupcovia združenia vidia inde. V projekte podľa nich nie je analyzované, aké vlastne služby v tejto oblasti budú poskztované, ani potrebný rozsah týchto služieb. Vo viacerých prípadoch budované „pracoviská“ vyzerajú ako duplicitné. Štúdia tvrdí, že je potebné vybaviť všetky pracoviská na špičkovej úrovni vzhľadom na vysoké náklady však mali byť posúdené aj nižšie stupne vyspelosti. Neobvykle vysoké náklady sú odôvodnené viac ako 400 miliónmi EUR “zabránených škôd”, čo odborníci považujú za nereálne. “Kalkulácia prínosov projektu je založená na “expertných odhadoch”. Keď sme však použili presnejšie vstupy, celý projekt vychádza ako stratový. Tu sa ukazuje, že projekty sa schvaľujú na základe náhodných odhadov,” uviedol Illek. Projektu tiež odborníci vyčítajú, že je zbytočne strohá. “Ak to porovnám s nedávnym nákupom lietadiel, je to akoby nebol uvedený typ lietadla, ani koľko kusov chceme kúpiť. Takéto projekty by sa nemali schvaľovať a nedostatok detailov sa nedá odôvodniť ani potrebu bezpečnosti,” doplnil Illek zo Slovensko.Digital.

Odborníci upozorňujú, že aj keď sa informatizácia ako celok pohla dopredu, viaceré projekty stále kopírujú chyby z minulosti. “Vyzerá to tak, že stále žijeme v ére megalomanských plánov a rozpočtov s chabými argumentami. Náklady na štátne projekty sú na úrovni, o akej IT oddelenia v bankách alebo komerčných firmách ani nechyrujú. Napriek tomu úradníkom často stačí zdôvodnenie, že náklady boli vypočítané ako “expertné odhady” – to považujeme za nesprávne,” uzavrel Ján Hargáš, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital.

Odborníci zo Slovensko.Digital projekty hodnotili pomocou metodiky Red Flags. Tá sa zameriava na vyhodnotenie najviac rizikových oblastí IT projektov v jednotlivých fázach ich životného cyklu. Hodnotenia sú zverejnené na stránke redflags.slovensko.digital.

Projekt Red Flags vznikol s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku.


Detailné vyhodnotenia projektov, ku ktorým sa konali verejné vypočutia:

Digitálne  pracovné  prostredie  zamestnanca  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky:

https://redflags.slovensko.digital/projekty/4248

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ:

https://redflags.slovensko.digital/projekty/4431

Centrálne komponenty konania vo verejnej správe:

https://redflags.slovensko.digital/projekty/4334

Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti:

https://redflags.slovensko.digital/projekty/5402

Pre  vysvetlenie  nesprávneho výpočtu prínosov viď. časť: Kalkulácia efektívnosti

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram