18. 11. 2015 Nadácia Pontis

Utečenecká kríza a radikalizácia spoločnosti nás nenechávajú ľahostajnými

V Nadácii Pontis realizujeme viacero aktivít, ktoré prispievajú k pomoci ľuďom na úteku.

Ľudsky sme pohnutí udalosťami v Paríži i ďalších častiach sveta a rovnako aj hrozbami, ktoré prichádzajú ako následok týchto tragických udalostí, ako napríklad zvýšené tendencie k nenávisti medzi ľuďmi a zneužívanie situácie na vytĺkanie politického kapitálu pred budúcoročnými voľbami. V terénnej práci s migrantmi ani v priamej humanitárnej  pomoci sa ako nadácia neprofilujeme. Rešpektujeme, uznávame  a veľmi si však ceníme úsilie tých organizácií, ktorí pomáhajú profesionálne, dlhodobo a nezištne. 

Sústreďujeme sa na realizáciu premyslených a dlhodobejších projektov. Jednak prispievame k prevencii tým, že pomáhame budovať a rozvíjať občiansku spoločnosť a demokraciu v zahraničí. Veríme, že zmenu môžeme dosiahnuť aj vzdelávaním, budovaním povedomia, šírením hodnôt demokracie a naším pozitívnym správaním (nielen) voči migrantom. Téme migrácie, jej príčin a možných riešení sa budeme venovať v nasledujúcom vydaní nášho odborného časopisu Pontis Digest.

V nadácii máme skúsenosti s mobilizovaním firemnej pomoci v prospech podpory konkrétnych organizácii, ktoré sa téme migrácie venujú, od pomoci  finančnej, dobrovoľníckej, in kind až po pro bono podporu. Práve sme ukončili jesennú zbierku potrieb pre sociálne vylúčených a v zbierkach budeme pokračovať aj naďalej. V grantovej podpore sa dlhodobo venujeme aj témam podpory a rozvíjaniu hodnotovej výchovy a vzdelávania, a pomoci pri zmene postojov verejnosti smerom k tolerantnosti, otvorenosti  a spolupráci. 

Už tento štvrtok 19.novembra organizujeme spolu s Ligou za ľudské práva pre advokátov spolupracujúcich v programe Advokáti pro Bono  právny tréning Utečenci a ich práva – od dohovorov k praxi. Tréning sa zameria na oblasť azylového práva  a medzinárodných dohovorov s cieľom posilniť odborné kapacity pre pro bono pomoc s konkrétnymi prípadmi ľudí v zaistení v najbližších mesiacoch. V rámci Európskej Pro Bono Aliancie spolupracujeme na príprave zrozumiteľných smerníc o statuse utečenca a žiadateľa o azyl v rôznych krajinách EÚ.

Už dnes o 18:00 organizujeme na Právnickej fakulte Univerzity Komenského diskusiu Battlezone between Democracy and International obligations s významným advokátom v oblasti azylového práva z Nórska, Arildom Humlenom, a ľudskoprávnym konzultantom Marekom Linhom (blogger na Denníku N).

Ďalším príspevkom do mozaiky pomoci je nový projekt, ktorý od pondelka nasadzujeme na náš darcovský portál Dobrá Krajina. OZ Equity organizuje humanitárnu pomoc ľuďom na úteku v spolupráci s dobrovoľníkmi zo Slovenska. Pomáhajú zabezpečovať akútne potreby ľudí na úteku na srbsko-chorvátskom hraničnom priechode Bapska/Berkasovo. Cieľom je transparentné zabezpečenie pokračovania už rozbehnutej pomoci cez dobrakrajina.sk, ktorý umožní vyjadriť solidaritu darcov k utečencom a zároveň transparentne reportovať, koľko sa vyzbieralo a na čo presne sa pomoc využíva.

Pomoci utečencom sa venujú dobrovoľnícky i naši kolegovia. Pontis, z latinského slova most, je tu na to, aby prepájal – komunity, myšlienky, biznis, neziskovky, štátne inštitúcie a najmä, aby prepájal všetkých ľudí bez rozdielu pôvodu, náboženstva alebo rasy.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.