30. 08. 2015 Zodpovedné podnikanie

V detských jasličkách zelený raj aj vďaka e-faktúre od SSE

Využitím elektronickej faktúry od SEE môžete i vy prispieť k ochrane životného prostredia.

Zamestnanci SSE a SSE-Distribúcia oživili  trávnaté plochy na vstupnej strane detských jasličiek.

Záhradu pri detských jasličkách na Veľkej Okružnej v Žiline zaplnili zamestnanci spoločností Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., ktorí vďaka dosiahnutému počtu 83 000 zriadených elektronických faktúr zákazníkmi vysadili v areáli jasličiek zeleň. Spoločnosť sa totiž rozhodla premeniť každých 10 000 nových aktivácií služby e-faktúra na jeden zasadený strom.

„Náš prístup voči komunite sa nekončí len dodávkou elektrickej energie a plynu, ale snažíme sa aj o podporu a rozvoj aktivít v regióne, kde pôsobíme. Uvedomujeme si svoju spoločenskú zodpovednosť a pod mottom „SSE – energia, ktorá pomáha,“ prispievame k zlepšovaniu kvalitu života, poskytujeme deťom možnosť sa hrať, športovo vyžiť a mladým ľuďom sa vzdelávať,“ uviedol generálny riaditeľ SSE Stanislav Coufal.

Stredoslovenská energetika prináša svojim zákazníkom viaceré bezplatné elektronické služby. Jednou z nich je od roku 2012 aj e-faktúra. Zákazníkovi prináša viaceré výhody, ako je rýchlejšie doručenie, lepšia kontrola, jednoduchá archivácia, efektívne vyhľadávanie a flexibilita. Okrem toho, úsporou papiera prispievajú zákazníci k ochrane životného prostredia.

 

Zdroj: SSE

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111