14. 01. 2011 Filantropia

V najväčšom zamestnaneckom grantovom programe na slovensku bolo podporených 86 projektov

Zamestnanci spoločnosti Slovak Telekom a.s. odporučiť projekty mimovládnych organizácií z celého Slovenska.

Spolu bolo prijatých 177 tipov na projekty. Z Nadačného fondu Fondu Slovak Telekom a,s. Nadácie Pontis bolo v tomto grantovom kole prerozdelených 101 400 EUR. Podporu do výšky 1 400 EUR získalo 86 neziskových organizácií.

„Hlavným cieľom zamestnaneckého grantového programu je podporiť inovatívne nápady a myšlienky, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života v komunite, v ktorej žijú alebo z ktorej pochádzajú naši zamestnanci. Vďaka tomuto konceptu sa od roku 2004 zrealizovalo 308 projektov z celého Slovenska,“ hovorí šéf korporátnej komunikácie Slovak Telekom Ján Kondáš.

Z fondu boli podporené projekty s rôznym tematickým zameraním ako rekonštrukcie historických pamiatok, pracovná terapia pre odchovancov detských domovov, vytvorenie dvoch portálov o autizme, multimediálna publikácia pre Nepočujúcich či renovácia detských ihrísk.

Z 86 podporených projektov je 20 projektov z Bratislavského kraja, 8 projektov z Trnavského kraja, 6 projektov z Trenčianskeho kraja, 8 projektov z Nitrianskeho kraja, 7 projektov z Banskobystrického kraja, 12 projektov zo Žilinského kraja, 10 projektov z Košického kraja, 7 projektov z Prešovského kraja a 8 projektov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Realizácia projektov bude ukončená 31. augusta 2011.

Zoznam podporených organizácií a projektov 

  Organizácia Názov projektu Schválená
suma (€)
1 Alexu združenie na pomoc deťom a prírode Budovanie pracovných návykov u znevýhodnených
skupín v procese ich integrácie na trh práce
1360.00
2 Bol raz jeden človek Na ľudovú nôtu 1264,98
3 CASSIUS, o.z. Dobrý webshop 1000.00
4 CENTRUM NADANIA, n.o. Aktívnym poznávaním k rozvoju sociálnych 
zručností, tvorivosti a schopností
1100.00
5 Centrum sociálnych služieb Fantázia Keramika inými rukami 900.00
6 Centrum voľného času Pomôžme mladým pomáhať 905.00
7 Centrum voľného času, Horný Val 24, Žilina Filantropia rukami detí 1151.68
8 Cirkevná základná škola NARNIA OTCOVA KNIHA 1400.00
9 Cirkevné centrum voľného času Bytča Cyklické vzdelávacie aktivity pre deti
a mládež v CCVČ Bytča
1400.00
10 Detská organizácia Fénix Félix detektívom 1050.00
11 Detské kardiocentrum, Národný ústav 
srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Choré srdiečko 1298.54
12 Detský Domov Pohoda, Bratislava Chceme byť v pohode 900.00
13 Diadém- združenie záchrany hradu Blatnica Okno z minulosti 1246.00
14 Dom Svitania, n.o. Trvalá udržateľnosť Domu Svitania, n.o. 1325.00
15 DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Žilina
Spolu a vyššie 1400.00
16 Dorka, n.o. Ihla a niť 790.00
17 Dubova Colonorum Záchrana kostolíka v Sedliackej Dubovej 1400.00
18 F84, n.f. 2 portály o autizme 1400.00
19 FC Semerovo Obnova športového areálu FC Semerovo 510.00
20 Gymnázium sv. Františka Assiského, 
Kláštorné nám. 3, Malacky
História regiónu – zborník študentských 
výskumných prác
1210.00
21 Haliganda, o.z. Recyklácia kreativity 1294.80
22 Historicko – Astronomická Spoločnosť Tajomstvá hradu Lednica 930.00
23 Iniciatíva rodičov Ružinova Telocvičňa pre novú ružinovskú škôlku 1210.00
24 Kláštorisko, n.o. Kláštorisko – Skala útočišťa 1400.00
25 Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici Vzdelávanie v záujme zlepšenia starostlivosti 
o detských pacientov
1242.43
26 Klub stolného tenisu Kremnica Biela loptička 1400.00
27 Lorien Zima v pohode 1400.00
28 Materská škola Naša záhrada – okienko do sveta 1400.00
29 Materská škola – Óvoda V krajine hier a rozprávok 1000.00
30 Materská škola – Óvoda Bábka v živote materskej školy 1390.14
31 MATKA A DIEŤA TURCA o.z. AKO DOMA – 2.fáza 1100.00
32 MC Ráčik Hravé deti 1400.00
33 Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich Multimediálna publikácia DVD – „Špecifické posunky“ 1328.00
34 Nadácia Horský park Náter Rotundy pri Lesnej škole 375.00
35 NADÁCIA PRE ZÁCHRANU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA Hrad Uhrovec 1400.00
36 NOEMI n.o. Signalizačné zariadenie – pomoc v tiesni 1000.00
37 Občianske združenie Biely Kameň Projekt záchrany hradu Pajštún na rok 2010/2011 400.00
38 Občianske združenie Bod – spoločnosť pre podporu
umeleckého vzdelávania
Zaostrené na detail (6.letný intermediálny workshop) 1015.00
39 Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým
postihnutím Permoník
Ostrov hier 1330.00
40 Občianske združenie Klokôtka Úprava časti miestneho parku na detské ihrisko 1050.00
41 Občianske združenie Kumakokra Sprístupnenie záujmových a vzdelávacích aktivít
pre mladých ľudí
1097.00
42 Občianske združenie Lieskovček Spolu za poznaním Podpoľania 833.00
43 občianske združenie Novum Castrum Komunita zachraňuje Hanigovský hrad 1399.93
44 Občianske združenie pri Materskej škole Prešovská S knihou spoznávajme svet 1000.00
45 Občianske združenie Priatelia deťom pri ÚSS Učíme sa učiť 1301.10
46 Občianske združenie Rodinné centrum Klbko Hráme sa bez bariér 1000.00
47 Obec Bajč Rekonštrukcia detského ihriska 1395.00
48 Obec Cerová Záchranné aktivity na hrade Korlátko 1020.00
49 Obec Dubová Knižnica Vincenta Šikulu 1400.00
50 Obec Poruba Kamenný chodníček 1400.00
51 OZ Hrad Tematín Znovuzroďme krásu Tematína 1400.00
52 OZ Kôň ako Koníček Terapia koníkmi 800.00
53 OZ Mamám Slovenska Mamy mamám 1400.00
54 OZ Milúšik Zasaďme spolu strom 1346.00
55 OZ Ružová margarétka Stretnutie smútiacich rodín detí liečených 
na ochorenia srdca v Detskom kardiocentre
1270.00
56 PONS Detský denný integračný tábor 2011 870.00
57 Požiarnik-Janíky Budem požiarnikom 1399.60
58 Rada mládeže Žilinského kraja Vzdelávanie inak 1400.00
59 Rákociho cesta Obnova hradu spája komunity 1319.00
60 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Víla Travertínka 1000.00
61 RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ ŠKOLE,
P. JILEMNICKÉHO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CHCEME DÝCHAŤ ČISTÝ VZDUCH 759.00
62 Rotaract Club Danube Bratislava Revitalizácia prostredia škôlky 958.80
63 Slovenská Asociácia Hotelov pre Mládež Spájame komunity 1400.00
64 Slovenský skauting, 113. zbor Modré hory,
Bratislava – Petržalka
Petržalka spoznáva Slovensko 1400.00
65 Spoločenstvo evanjelickej mládeže Z ulice do bezpečia 620.00
66 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar – pobočka Košice
Tanec-com! 1000.00
67 Status Quo Jarné očistné dni v prírode 940.00
68 Školský športový klub JAK Bardejov Inšpirujeme k športu a rozvíjame Talenty 1400.00
69 Športový klub Blakot Košice školská florbalová liga 1400.00
70 Trnavský ľudový cech Folklórne víkendové stretnutia 1400.00
71 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Ahoj… vieš kto som? 1352.00
72 ViaCassa Košické historické leto 1400.00
73 Vodný Hrad Návrat historických osobností na hrad 1170.00
74 Výcviková škola pre vodiacich psov Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska
Pod jednou strechou 1400.00
75 Základná škola s materskou školou Juraja Holčeka Nežijeme sami pre seba 500.00
76 Základná škola Veľké Úľany Svet detí 1000.00
77 Základná škola, J. Švermu 6, Michalovce Sme iní, a predsa rovnakí 1400.00
78 Združenie hradu Bystrica Záchrana obrannej veže 1400.00
79 Združenie Kamenná veža Záchranné murovacie práce na hrade Kamenica
– pracovný workshop -II. Etapa
1160.00
80 Združenie Kampino plus Voľný čas a my 1400.00
81 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Katarínka – tradičné remeslá ožívajú 1400.00
82 Združenie na záchranu Brekovského hradu Palác hradu Brekov z 13. storočia. 1400.00
83 Združenie na záchranu Lietavského hradu Spojme poschodia veže 1400.00
84 Združenie na záchranu stredovekého architektonického
dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH
Bezpečne na hradnej zrúcanine 1100.00
85 Združenie na záchranu Zborovského hradu Oprava juhovýchodnej bránovej veže a priľahlých častí 1115.00
86 Združenie pre podporu rodín a detí – DaR Hudbou k tvorivosti 1398.00
  SPOLU   101 400 EUR

 

Informácie o aktuálnych grantových programoch Nadácie Pontis zverejňujeme na stránke: www.nadaciapontis.sk/granty.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111