15. 10. 2017 Nadácia Pontis

V okolí elektrárne Mochovce vznikne deväť inteligentných miest a obcí

Tzv. "smart cities" majú skvalitniť život svojim obyvateľom. Peniaze na ich vznik idú z grantu Nadačného fondu Slovenských elektrární (SE).

„Celková prerozdelená suma dosiahne výšku 21.926 eur. Realizácia projektov prebieha od októbra do decembra, pričom peniaze pôjdu do obcí Jur nad Hronom, Horná Seč, Veľké Kozmálovce, Tekovské Lužany, Volkovce, Vinodol a do miest Levice a Vráble,“ povedala Fiabáne.

Nadačný fond v auguste vyhlásil grantový program „Ekoobec 2017 – Chytrá obec, chytré mesto“. Cieľom je modernizácia verejných priestorov. „Chceli sme, aby sa obce zamysleli nad tým, ako skvalitniť život svojich obyvateľov. Pri koncepte ‚smart cities‘ ide v prvom rade o zlepšenie podmienok pre ľudí, a to napríklad vďaka kvalitnej verejnej správe, prepojenej infraštruktúre, ochrane životného prostredia, zdieľanej ekonomiky, úspory energie a podobne,“ priblížil Miroslav Šarišský zo SE.

Základná škola s materskou školou v obci Jur nad Hronom v okrese Levice umiestni v areáli školy moderné prístrešky na bicykle. Obec Horná Seč pripravuje nový zelený park. „Obec Veľké Kozmálovce sa stane krásnym príkladom, ako sa z neevidovanej nelegálnej skládky odpadu dá vytvoriť oddychová zóna pre občanov. Zrevitalizujú pozemky, v blízkosti ktorých budú už o pár rokov stáť obytné domy,“ uviedla Fiabáne.

Podobný cieľ má aj mesto Vráble. „Vysadí zeleň na sídlisku Lúky, pričom práce budú vykonávať priamo obyvatelia miestnej časti,“ vysvetlila. V obci Melek občianske združenie (OZ) Buď zmenou vybuduje botanickú záhradu a pripraví rôzne aktivity od triedenia odpadu až po jeho zhodnotenie do podoby atrakcií z pneumatík a paliet.

„OZ Now v Leviciach vybuduje verejné parkovacie miesto s nabíjacou stanicou pre elektromobily, OZ Rybársky spolok Prekár Tekovské Lužany chce vrátiť späť všetky krásy vodnej nádrže Prekár, ktorá sa tak opäť stane dejiskom súťaží v love rýb,“ doplnila. Obec Vinodol podľa jej slov vybaví miestny športový areál solárnymi svietidlami a OZ Svetlo pre Olichov v obci Volkovce zlepší okolie miestneho zariadenia starostlivosti o občanov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111