31. 08. 2017 Zodpovedné podnikanie

V Rohožníku sa rozdávali granty

Tento rok CRH podporilo 16 projektov miestnej komunity v celkovej sume 20 000 eur.

Program s názvom Náš Rohožník je zameraný na podporu projektov, ktoré v Rohožníku už niekoľko rokov umožňujú vytvárať podmienky pre rozvoj detí a mládeže vrátane sociálne znevýhodnených skupín, prinášajú zmeny vzdelávacieho procesu, prispievajú k aktívnej ochrane životného prostredia či inak podporujú rozvoj komunít v obci.

Výsledky tohtoročného grantového programu, ktorý už po siedmykrát vyhlásila obec Rohožník v spolupráci so spoločnosťou CRH, ukázali, že obyvateľom obce veľmi záleží na tom, aby aj vlastným pričinením spravili život v Rohožníku krajším a kvalitnejším. 

20 000 Eur putovalo najmä na podporu rozvoja športových aktivít detí a mládeže, vzdelávania i ochrany životného prostredia a biodiverzity.

Počas obecných slávností 12. augusta odovzdali zástupcovia spoločnosti CRH so starostom obce Rohožník Petrom Švaralom diplomy a symbolické šeky miestnym mimovládnym organizáciám a zapojeným občanom, ktorí boli porotou vybraní ako víťazi grantového programu.

Každoročný nárast žiadostí o podporu projektov z radov obyvateľov Rohožníka svedčí o tom, že táto forma pomoci má reálny pozitívny dopad na skvalitnenie života jeho občanov.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111