27. 01. 2016 Filantropia

V roku 2015 sme pomohli úžasnou sumou

Na zdravotnú starostlivosť, nevyhnuté terapie či zdravotnícke pomôcky sme prispeli vlani celkovou sumou 437 792,61 eura.

Spolu s čitateľmi Nového Času sme však pomáhali aj inak – drevom na kúrenie, so stravou v školskej jedálni, nákupom školských pomôcok, doplnením chýbajúcej sumy na auto slúžiace na pravidelnú prepravu k lekárovi či na rekonštrukciu bytu na bezbariérový. Slováci opäť raz ukázali, že majú obrovské srdce pre deti.

Pomoc v číslach

  • Celková suma, ktorou sme pomohli deťom v núdzi v roku 2015, je 437 792,61 €, individuálna pomoc konkrétnym deťom v celkovej výške 387 780,86 €, granty zdravotníckym zariadeniam v celkovej sume 50 011,75 €
  • 322 žiadostí bolo v rámci projektu posúdených spolu s odborníkmi z Nadácie Pontis, z toho 254 schválených (mnohé žiadosti sa týkali aj viacerých detí).
  • Rok 2015 mal 250 pracovných dní, takže na každý deň pripadlo schválenie minimálne jednej žiadosti 🙂
  • 62 316 najmenších sa dotkne celková pomoc projektu Srdce pre deti, z toho sme 316 deťom pomohli priamo cez individuálne žiadosti a 62 000 malých pacientov ročne pomoc pocíti v nemocniciach, ozdravovniach či liečebniach.
  • 9 zdravotníckych zariadení: v Železne, Hrani, Banskej Bystrici, Myjave, Brezne, Bardejove a troch v Bratislave – získalo pomoc prostredníctvom grantov, ktorých cieľom bola humanizácia prostredia. Malí pacienti tak získali krajšie priestory, v ktorých môžu príjemnejšie stráviť čas počas svojho pobytu v nemocnici či na liečení.
  • 38 návštev sme v uplynulom roku absolvovali, aby sme aj osobne vyjadrili spolupatričnosť v ich trápení.
  • 83 % detí, ktorým sme pomohli v roku 2015, je zdravotne znevýhodnených. Nezabúdali sme ani na tie, ktoré sú v sociálne ťažkej situácii (14 %). Žiaľ, sú aj také, ktoré patria do oboch kategórií: ide o 3 % malých Slovákov

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.