02. 03. 2015 Nadácia Pontis

V Skalničke sa učia zážitkovo

Cez projekt Nadácie Pontis sme zriadili dopravné ihrisko.

Materská škola Skalnička v Lietavskej Lúčke je trojtriedna s kapacitou 72 detí. V súčasnosti pokrýva aj potreby umiestnenia detí z obce Porúbka, ktorá materskú školu neprevádzkuje. Materskú školu navštevujú aj deti z Bytčice, a Žiliny.

Škôlku zrekonštruovali

Materská škola sa nachádza v tichej časti obce, jej súčasťou je rozlohovo veľká školská záhrada, ktorú v popoludňajších hodinách a počas prázdnin a víkendov od jari do jesene môžu využívať aj rodičia s deťmi z obce.
Materská škola bola v roku 2010 rekonštruovaná, a tak sa stala modernou školou. Vďaka obecnému zastupiteľstvu má vymenené interiérové zariadenie, disponuje množstvom moderných didaktických pomôcok, ktoré umožňujú deťom zážitkové učenie. Škola spolupracuje so súkromnou ZUŠ Martin, ktorá vedie výtvarný a tanečný krúžok.
Kolektív šiestich kvalifikovaných pedagogických a dvoch nepedagogických pracovníčok školy pripravuje pre deti množstvo aktivít, veľa zaujímavých chvíľ, ktoré deťom umožňujú hravou formou zážitkového učenia objavovať svet. Škôlka má veľmi dobré podmienky aj na pohybové aktivity detí. Cez projekt 
nadácie Pontis zo zamestnaneckého grantu KIA MOTORS sme zriadili dopravné ihrisko, máme k dispozícii bicykle, kolobežky , autíčka. V spolupráci s firmou Nereus organizujeme plavecký výcvik, v zimnom období lyžiarsky výcvik, letnú športovú olympiádu.

Deti vedú k láske k folklóru

Naše deti sú zdatné aj v IKT technike, pretože všetky triedy vlastnia IT tabuľu.
Ale nedá sa nespomenúť, že deti sú vedené aj k uchovávaniu ľudových tradícií a zvykov, ako sú pečenie a zdobenie medovníkov, fašiangové zvyky, maľovanie kraslíc, spievanie ľudových piesní a podobne. Kultúru zabezpečujú rôzne hosťujúce divadielka, návštevy knižnice, besiedky a vystúpenia pre občanov v obci, či organizovanie výtvarnej súťaže pre materské školy z okolitých obcí. Netradične oslavujeme Deň detí. U nás je to týždeň Dňa detí. V tomto týždni máme deň výletný, divadelný, športový, ochranársky a diskotékový. Rozlúčka predškolákov býva slávnostná a odchádzajúce deti si posledný deň užívajú až do večerných hodín. V tomto dni si deti užijú posledné spoločné chvíle spoločným programom.
Škola prijíma rodinu ako partnera a spoločne s rodičmi realizuje tvorivé dielne s rôznou tematikou. Dospelí by mali dieťaťu vytvárať také podmienky a prostredie, aby bolo dieťa šťastné a úspešné. Týmto sa riadi celý môj kolektív a myslím, že sa riadi dobre.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.