04. 12. 2020 Nadácia Pontis

V Trnave, Snine a v Prešove pribudnú nové EDUpointy

Pokračujeme v rozširovaní siete inšpiratívnych miest pre riaditeľov, učiteľov a ľudí zaujímajúcich sa o vzdelávanie. Dve pribudnú na východe Slovenska.

Lepšie vzdelávanie dosiahneme skôr, ak sa spoja snahy aktívnych riaditeľov a učiteľov, predstaviteľov mimovládnych organizácií či samospráv, ktorí chcú priniesť do škôl moderné postupy. To je základná myšlienka EDUpointov, ktoré Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 otvára po celom Slovensku v spolupráci s lokálnymi vzdelávacími organizáciami alebo samosprávami. V januári sa na zoznam miest zaradia aj Prešov, Snina a Trnava a celkový počet EDUpointov tak stúpne na 9. V aktuálnej situácii ponúkajú EDUpointy svoj program najmä online a pomáhajú učiteľom a učiteľkám napríklad aj zlepšovať dištančné vzdelávanie.

Organizátorom v Trnave bude občianske združenie Lifestarter, ktorého poslaním je pomáhať ľuďom v osobnostnom a profesijnom raste prostredníctvom motivačných seminárov, neformálneho vzdelávania, kvalitných voľnočasových aktivít a kultúrno-umeleckých podujatí.

„Veríme, že vytvorenie priestoru a príležitostí pre ďalší rozvoj pedagógov jednak otvorí kľúčové témy a poskytne podnety na diskusiu, ale aj motivuje učiteľov vzdelávať sa kontinuálne a inšpirovať sa odborníkmi či pozitívnymi skúsenosťami svojich kolegov,“ uvádzajú zástupcovia združenia.

Prešove sa o organizáciu EDUpointu postará V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktorý dlhodobo pracuje s dospievajúcou mládežou a venujeme sa systematicky kompetenčnému rozvoju mladých ľudí.

„Naším hlavným cieľom pre novovytvorený EDUpoint v Prešove je podporovať, prepájať a rozvíjať učiteľov a pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl z Prešova a okolia a prinášať im inovatívne prístupy, ako pracovať na sebe aj ako pracovať so svojimi žiakmi, a ako budovať pozitívnu klímu školy a svojej triedy, či vytvárať inkluzívne prostredie pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“ spresňuje organizácia.

Snine vzdelávacie aktivity zastreší organizácia Živica a finalistka Učiteľ roka Jana Karľová. Organizácia podujatí prebehne v spolupráci s mestom Snina, ktoré v úvodnom fungovaní poskytne priestory a techniku. Vďaka tomu dokáže organizácia pokryť okresy Snina, Humenné a Medzilaborce, v ktorých neprebiehajú takmer žiadne vzdelávacie a rozvojové aktivity pre pedagógov a organizácie.

Zámerom EDUpointu je vytvoriť aktívnym učiteľom a učiteľkám, riaditeľom a riaditeľkám škôl, ako aj širokej verejnosti prístup k inšpiratívnym prednáškam o vzdelávaní, príkladom dobrej praxe zo škôl a vytvárať im priestor pre formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní.

Všetky podujatia sú zverejňované na webe programu Generácia 3.0 www.generacia30/edupoint, prípadne na Facebooku Nadácie Pontis.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram