27. 11. 2019 Sociálne inovácie

V Trnave vzniklo mimoškolské centrum inovácií pre základoškolákov. Budú hľadať riešenia na komunitné problémy

Nadácia Pontis v spolupráci s Mestom Trnava včera, 26. novembra 2019, slávnostne predstavila unikátne mimoškolské centrum Budúcnosť INAK.

V prvom ročníku svoje brány otvorí 25 deťom, aby mohli zažiť svet nepoznaných inovácií a technológií, ku ktorým by inak nemali prístup. Cieľom je, aby im centrum pomohlo rozvíjať rôzne zručnosti, ktoré nadobudnú prácou na vlastných projektoch. Procesom ich budú sprevádzať top osobnosti slovenského biznisu.

Vzdelávací program pre deti vo veku 11 až 15 rokov prináša v spolupráci s Mestom Trnava Nadácia Pontis. Centrum inovácií vzniklo v priestoroch Základnej školy s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého v Trnave.

Budúcnosť INAK poskytne mladým účastníkom príjemné zázemie a bezproblémový prístup k IT technológiám. „V rámci trojročného programu budú deti pod dohľadom inšpiratívnych mentorov a mentoriek zo známych slovenských firiem a inštitúcií pracovať na vlastnom projekte, s dôrazom na podporu vlastných komunít a regiónu,“ vysvetľuje Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis a dodáva: „Celý program je vedený hravo a neformálne. Deti získajú množstvo užitočných poznatkov spôsobom, ktorý ich bude baviť. Dostanú sa blízko k technológiám a inováciám budúcnosti, ako napríklad virtuálna medicína či samoriadiace autá.“

Unikátnosť programu Budúcnosť INAK spočíva v podpore spolupráce mladých ľudí bez rozdielu. Jeho podstatou je posilniť u detí digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť a motivovať ich k ďalšiemu sebarozvoju či zlepšeniu si výsledkov v škole. „Sme presvedčení, že práve to im môže pomôcť pri prechode na stredné školy a sprístupni tak vzdelanie pre lepšie uplatnenie sa na trhu prácu,“ vysvetľuje M. Kolesárová.

Centrum bude otvorené 4-krát do týždňa, vždy po škole až do večerných hodín, pričom deti budú mať zabezpečené občerstvenie a stálu podporu od koordinátora centra. Počas 3 rokov absolvujú desiatky workshopov od lídrov a líderiek slovenského biznisu, akými sú napríklad slovenská astrobiologička Michaela Musilová, ktorá vedie simulované misie na Mesiac a Mars i Lucia Šicková, spoluzakladateľka svetovo úspešnej slovenskej firmy Pixel Federation. Súčasťou mimoškolských aktivít budú aj návštevy slovenských firiem a stretnutia so zaujímavými osobnosťami. „Program zároveň inovatívnym spôsobom prepája verejný sektor, občiansky sektor, ale aj biznis prostredie,“ dodáva M. Kolesárová.

Nadácia Pontis už pri úvodnej fáze programu ako prvé oslovila Mesto Trnava, ktoré sa stalo jedným z kľúčových partnerov novovzniknutého centra. Vedenie mesta sa podieľalo na hľadaní a poskytnutí vhodných priestorov. Na slávnostnom otvorení bolo medzi Mestom Trnava a Nadáciou Pontis podpísané memorandum, z ktorého vyplýva spolupráca samosprávy aj na propagácii a komunikácii aktivít, ako aj pri zapojení zamestnancov úradu do fungovania centra inovácií. „Tento jedinečný program nás zaujal hneď od začiatku a sme veľmi radi, že Trnava bola prvou voľbou pri výbere pilotného centra. Program deťom prinesie možnosti, k akým by inak nemali prístup. Môže to byť odrazový mostík k novým príležitostiam a úspešnej budúcnosti,“ hovorí Eva Nemčovská, viceprimátorka Trnavy.

Hlavným partnerom programu je Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Program je zároveň súčasťou európskeho projektu Social(i)Makers, ktorého cieľom je zlepšiť kapacity sociálnych inovácií. Projekt Social(i)Makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe, s podporou Európskej únie, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií na www.buducnostinak.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111