09. 06. 2014 Zodpovedné podnikanie

V U. S. Steel Košice vedia o sebe viac

V hutníckej firme sa máj niesol v duchu veľkých firemných podujatí.

© U. S. Steel Košice

Počas 8. ročníka Dní dobrovoľníkov – U. S. Steel pre Košice 16.-17. mája 2014 pomohlo viac než päťsto dobrovoľníkov jedenástim organizáciám, medzi nimi zariadeniam pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti a dospelých, detskej historickej železnici, ale aj útulku pre zvieratá či botanickej a zoologickej záhrade. Motto podujatia „dobrovoľná pomoc obohacuje“ potvrdili nielen neziskové organizácie, ale aj samotní zamestnanci, pre ktorých je nezištná pomoc aj príležitosťou budovať vzťahy s kolegami z rôznych útvarov.

Posledný májový deň patril rodinnému podujatiu Family Safety Day s podnázvom Kde pracuje môj otec, moja mama. Pre päťtisíc návštevníkov bol pripravený bohatý program plný atrakcií pre deti, ukážky produktov firmy, ale aj aktivity zdôrazňujúce bezpečnosť pri práci i v každodennom živote. Mimoriadnemu záujmu sa tešili aj prehliadky hutníckych prevádzok, z ktorých zamestnanci a ich rodinní príslušníci odchádzali s novými poznatkami a zážitkami. Obe podujatia opätovne potvrdili, aké dôležité je, keď je rodina súčasťou firmy a firma súčasťou komunity.

Zdroj: U. S. Steel Košice

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111