19. 04. 2016 Nadácia Pontis

Vaše 2 % nám pomôžu meniť Slovensko na dobrú krajinu

Nadácia Pontis realizuje projekty, ktorými rieši problémy a potreby našej krajiny. Pomôcť môžete aj vy 2 % z vašich daní.

Chcete mať istotu, že vaše 2 % budú využité zmysluplne? S nami ju máte

Snažíme sa zo Slovenska vytvoriť miesto pre slobodných a zodpoved­ných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba. Sústreďujeme pozornosť darcov, organizácií, verejnej správy a expertov na problémy a potreby krajiny, ktoré považujeme za kľúčové. V dialógu s firemnými a individuálnymi donormi i s neziskovkami následne vytvárame konkrétne programy na ich riešenie.

Strategicky sa venujeme nasledujúcim témam:    

 • prekonávanie chudoby a kritických sociálnych problémov: riešenie bezdomovectva, podpora nízkorozpočtového bývania, integrácia ľudí na okraji spoločnosti;
 • podpora zamestnateľnosti a vzdelávania: podpora zmien vo vzdelávacom systéme, zlepšo­vanie kvality absolventov, príprava mladých ľudí na život a prax cez tvrdé zručnosti, rozvoj podnikavosti, startupov a hubov, ale i globálne vzdelávanie a podpora aktívneho občian­stva cez mäkké zručnosti, pričom nezabúdame na regióny, kde je potreba zamestnateľnosti najvyššia;
 • odstraňovanie korupcie a netransparentnosti: rozširovanie aktivít Fondu pre transparent­né Slovensko, mobilizovanie firiem s cieľom odstraňovať predovšetkým veľkú korupciu, posilňovanie a sieťovanie watchdogov a think tankov a ich aktivít;
 • vytváranie prívetivejšieho prostredia k ľuďom so znevýhodnením a podpora diverzity: pomoc nepočujúcim, nevidiacim, autistom, ľuďom s ďalšími zdravotnými diagnózami a deťom sociálne či zdravotne znevýhodneným.

Ako na to? Údaje potrebné k poukázaniu 2 % Nadácii Pontis

Zamestnanci

 • Do 15. februára 2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
  b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie a vyplňte ho. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Novinkou je, že príjímateľ sa nedozvie sumu, ktorú ste mu poukázali, ale len vaše meno a adresu.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení danedoručte do 30. apríla 2016 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Adresu si nájdete tu. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane, je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % resp. 3 % v prospech vami vybraného prijímateľa.

Fyzické osoby

 • Minimálna výška na poukázanie dane sú 3 eurá.
  Vypočítajte si:
  a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
  b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 • daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B  vyplňte príslušné kolonky na poukázanie 2 %  resp. 3 % z dane v prospech prijímateľa na základe údajov o Nadácii Pontis vyššie. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie  doručte do 31. marca 2016 na váš daňový úrad podľa vášho bydliska (Adresu nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Právnické osoby

 • Ak ste právnická osoba, môžete poukázať 1 % resp 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Vypočítajte si vaše 1 % alebo 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % resp. 2 % musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.
 • Poukázať 1 % z dane môžete ak ste: právnická osoba (firma), ktorá v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31. marca 2016) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)
 • Poukázať 2 % z dane môžete ak ste: právnická osoba (firma), ktorá v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.marca 2016) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje o Nadácii Pontis, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie.  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na  váš daňový úrad (Adresu nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov. 

Poznáte Nadáciu Pontis? Toto sme my… 

Každým rokom je nás viac a viac. Aj keď je nás už relatívne veľa, zatiaľ sa všetci navzájom poznáme. Uznávame, že nemáme navzájom medzi sebou každodenný kontakt a samozrejme, niektorí sa poznajú lepšie, niektorí slabšie. Sme však jeden tím a pri spoločných akciách sa radi navzájom spoznávame. Každý rok absolvujeme minimálne jeden teambuilding, naposledy sme pomáhali vo vzdelávacom centre v Záježovej. Snažíme sa byť v práci inovatívni, no musíme uznať, že v jednej veci sme typickou mimovládkou. Ako sa hovorí, v mimovládkach pracujú hlavne ženy a platí to aj u nás. Zastúpenie žien v Pontise je pomerne silné. Asi pred piatimi rokmi sme si všimli, že v Pontise vypukol tzv. baby boom, pretože pomerne veľa našich kolegýň odišlo na materskú, niektoré sa medzičasom už aj vrátili, no stále platí, že každý rok minimálne 2-3 kolegyne odídu na materskú. Už od roku 2009 sídlime v Ružinove na Zelinárskej 2. Hoci sme odvtedy výrazne narástli, naše kancelárie ostali rovnako veľké a my každým dňom dokazujeme, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí.   

Toto sú len niektoré z našich projektov, vďaka ktorým meníme našu krajinu k lepšiemu

So Srdcom pre deti pomáhame deťom v nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácii. Z vyzbieraných peňazí platíme deťom rehabilitácie, kupujeme zdravotné pomôcky, skvalitňujeme deťom život alebo pomáhame vytvoriť prívetivejšie prostredie pre deti v nemocniciach.


Organizujeme Naše Mesto, počas ktorého s dobrovoľníkmi skrášľujeme mestá a obce.  V rámci najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva zapájame dobrovoľníkov do skvelých aktivít. V roku 2015 Naše Mesto vyzeralo napríklad aj takto:

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.