30. 08. 2016 Zodpovedné podnikanie

Vďaka konceptu Cradle to Cradle môžete ušetriť nemalé peniaze

Business Leaders Forum sa vo svojich najnovších odporúčaniach pre firmy zameralo na Obehovú ekonomiku.

Ilustračná fotografia. ©Friends of Europe/Flickr.com

Prečo sa koncepcia obehovej ekonomiky stáva pre nás aktuálnou? Je odpoveďou na mnohé závažné problémy v súvislosti s narastajúcim množstvom skládok a hromadením odpadu, nízkej kvality a životnosti výrobkov, vyčerpateľnosti surovín a potravinových zásob na zemi, atď. Obehová ekonomika totiž pramení priamo zo snahy zredukovať, resp. odstrániť znečisťovanie životného prostredia odpadom či škodlivinami, pričom sa využívaný materiál dokáže znovu spotrebovať a odstrániť bez akejkoľvek hrozby pre biosféru. K tejto téme sa vyjadrila aj Európska únia, ktorá pripravila návrhy legislatívy smerujúce k výchove európskej populácie k zodpovednej spotrebe a správnemu prístupu k odpadovému hospodárstvu (z angl. waste management).

Ak si napriek tomu myslíte, že to znie príliš zidealizovane, neváhajte a presvedčte sa, že aj na Slovensku majú firmy záujem odpovedať na výzvy konzervatívnej konzumnej spoločnosti. Po úspešne vydaných odporúčaniach pre oblasť zamestnaneckej politiky a trhu Vám Business Leaders Forum aktuálne ponúka odporúčania lídrov v zodpovednom podnikaní práve pre oblasť životného prostredia, a to konkrétne obehovej ekonomiky. V tomto niekoľko stranovom dokumente nájde okrem vysvetlenia dôležitosti a princípov obehovej ekonomiky aj už tradičné návody, ako na to.

„Dobrý ekodizajn výrobkov, inovácie a návrat materiálov späť do výroby môžu priniesť firmám veľké úspory. Práve na to by sa mali firmy najviac sústrediť,“ tvrdí Diana den Held, strategička a pracovníčka na Erasmus University of Rotterdam. Firmám sa preto odporúča zmeniť prístup k odpadu, ktorý môže predstavovať surovinu; optimalizovať využitie energie a prejsť na obnoviteľné zdroje energie; zamerať sa na rekoncepciu dizajnu produktov prijateľných pre zdravie; navrhovať produkty ako tzv. materiálové banky; vyrábať výrobky s prínosom pre človeka i životné prostredie.

Lídri v zodpovednom podnikaní sú presvedčení, že sa oplatí investovať do prechodu na princípy obehovej ekonomiky. Firmám to s určitosťou zabezpečí dlhodobý rast a Európskej únií nielen úspory vo výške až stoviek miliárd eur, ale i milióny nových pracovných miest. Krajiny, ktoré recyklujú, majú i priaznivejšiu klimatickú stopu, pretože vedie k recyklácií použitého komunálneho odpadu, plastov i poklesu tvorby skleníkových plynov z odpadov.

Ďakujeme členom BLF, ktorí sa do tvorby odporúčaní zapojili: Embraco, Kaufland, U.S. Steel Košice, Veolia Energia. Odporúčania Business Leaders Forum na tému Obehová ekonomika si môžete stiahnuť tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.