27. 08. 2020 Sociálne inovácie

Vďaka nim stúpa počet žien v IT

Občianske združenie AJ Ty v IT podporuje a motivuje dievčatá k štúdiu informatiky a k zamestnaniu sa v oblasti IT. Nadačný fond Accenture prostredníctvom grantového programu Strategické projekty podporil ich vzdelávací projekt Women Tester Academy. O projekte, o tom ako im prostriedky fondu pomohli, ale aj o plánoch do budúcnosti, sme sa porozprávali s Veronikou Pizano, projektovou manažérkou.

Predstavte váš projekt Women Tester Academy

Women Tester Academy je určená pre ženy, ktoré majú záujem vstúpiť do sveta IT cez softvérový testing. Cieľom kurzu je pripraviť účastníčky na softvérové testovanie aplikácii a väčších funkčných celkov. 

Ako ste využili získaný grant?

Chceme, aby naše kurzy boli prístupné pre čo najväčší počet žien a snažíme sa preto nastaviť prijateľnú cenu. Bez podpory partnerov a grantov by sme to nedokázali a grantový projekt Strategické projekty nám v tomto veľmi pomáha. Tento konkrétny grant pokrýva honorár lektora a projektové náklady.

Splnili sa vaše predpokladané ciele projektu?

Každý rok organizujeme minimálne 2 kurzy, ktoré absolvuje okolo 30 žien. Väčšine z nich sa podarí zamestnať v oblasti testingu.

Čo plánujete ďalej?

Pripravujeme ďalšie kurzy zamerané na ďalšie oblasti, napríklad IT bezpečnosť a audit, základy webu a podobne.

WTA má za sebou už tri roky fungovania, ktorý ročník vám utkvel v pamäti, respektíve ktorá účastníčka zarezonovala v pamäti a projekt jej pomohol zmeniť život?

WTA má za sebou tri roky fungovania, počas ktorých sme zorganizovali celkovo 7 kurzov. Pre mňa je najpamätnejší práve ten, ktorý som ako projektová manažérka organizovala ako prvý (WTA 3) a mnohé z tých účastníčok sú dnes testerky a naozaj intenzívne sa zaradili do sveta IT a aj naďalej sa vzdelávajú či už s nami, alebo si robia ďalšie kurzy či dokonca začali študovať IT na vysokej škole.

Vznikli ste v roku 2012 s jasným poslaním, a to dostať čo najviac dievčat na štúdium v IT odbore. Viete za tých 8 rokov povedať, či vidíte zmeny, stúpol ich počet z 3 % až 5 %, ako to bolo na začiatku?

Dnes sa to číslo pohybuje na úrovni 15 %, čo je stále veľmi málo. Ale je to dlhodobá práca, v ktorej nás povzbudzujú nielen rastúce čísla, ale najmä individuálne príbehy dievčat a žien, ktoré sa do IT dostali aj vďaka nám.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111