11. 01. 2016 Zodpovedné podnikanie

Vďaka slovenskej firme jazdí po mestách viac nákladných bicyklov

Cyklokuriérov Švihaj Šuhaj zisk ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2014 povzbudzuje v šírení myšlienok ekologickejšej mestskej logistiky.

Švihaj Šuhaj poskytuje ekologické kuriérske služby v Bratislave a v Košiciach. Pred dvoma rokmi prišiel s myšlienkou inovatívneho zásobovania prevádzok na bratislavskej pešej zóne, ktoré sa klasicky realizuje väčšinou dodávkami. Tie znečisťujú ovzdušie, sú hlučné, poškodzujú dlažbu a ohrozujú chodcov. Švihaj Šuhaj dnes zásobuje viaceré prevádzky na bratislavskej pešej zóne nákladnými bicyklami. Najčastejšie prepravuje kávu, koláče, nápoje, ovocie, zeleninu, chlieb, kávovary, knihy a iné. Cyklokuriéri využívaním výhradne bicyklov v mestách znižujú emisie CO2 na nulu. Švihaj Šuhaj aj takýmto spôsobom dbá o životné prostredie a kvalitu ovzdušia v oboch mestách a svoju činnosť chce rozvinúť do ďalších miest na Slovensku.

Obchodného riaditeľa spoločnosti Josefa Ošlejšeka sme sa opýtali, čo cyklokuriérom zisk ocenenia prinieslo a kam sa za posledný rok posunuli.

Čo pre Vás znamenalo, že ste v kategórii Zelená firma získali ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2014?

V prvom rade nás to veľmi potešilo a dodalo nám silu a energiu k ďalším aktivitám. Všeobecne nám ocenenie Zelená firma výrazne pomohlo v prezentácii myšlienky zásobovania pešej zóny nákladnými bicyklami voči verejnosti, v prostredí komunálnej politiky a u zodpovedných pracovníkov na miestnom úrade Staré Mesto a na bratislavskom magistráte.

Kam ste sa za posledný rok posunuli? Rozšírili ste svoje služby aj do ďalších slovenských miest? Máte oproti minulému roku viac cyklokuriérov? 

Vďaka našim osobným účastiam na medzinárodných konferenciách na témy mestskej logistiky v holandskom Nijmegene a španielskom San Sebastiane, ako aj aktívnej účasti v European Cycle Logistics Federation, sme získali množstvo skvelých kontaktov a prístup k informáciám a praktickým skúsenostiam z celého sveta. V júni 2015 sme v spolupráci s mestom Bratislava a mestom Trnava zorganizovali dva semináre na tému potenciálu využitia nákladných bicyklov pre urban logistiku. Hlavným prednášajúcim bol Gary Armstrong z Outspoken Delivery z Anglicka. 

Čo sa týka reálnej prevádzky, v priebehu roka nám narástol počet cyklokuriérov, doplnili sme flotilu o ďalšie nákladné bicykle, rozšírili depo v Starej Tržnici. V auguste sme sa nechali znovu nahovoriť na otvorenie pobočky v Košiciach, zatiaľ však slúži len pre zmluvných zákazníkov. Výrazne uvažujeme o Trnave.

Akým aktivitám sa v súčasnosti venujete? Čo je pre Vás najdôležitejšie?

V súčasnosti pripravujeme projekt využitia prekladiska tovaru pre zásobovanie pešej zóny v Bratislave. Diskutujeme aj viacero projektov na medzinárodnej úrovni. Dúfame, že sa myšlienka ekologických riešení v mestskej logistike bude, aj vďaka nám, výraznejšie šíriť nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Ideálne podmienky majú najmä Praha, Viedeň a Budapešť.

Čo je pre nás najdôležitejšie? Aktuálne nálady a preferencie verejnosti medzi automobilovou a alternatívnymi spôsobmi dopravy, a najmä proaktívny záujem samospráv o riešenie tohto problému. V poslednej dobe začínajú viaceré mestá pociťovať pretlak automobilovej dopravy, už nielen v centrách miest. Dúfame, že sa prestane táto situácia riešiť stavaním ďalších a širších ciest na úkor trávnikov, chodníkov a celkovo priestoru pre život. Je dôležité, aby sme si priestor na život nezmenšovali. Autá ovládajú už väčšinu priestoru v mestách. Autá využívame pritom časovo len zo zhruba 5 %. Zvyšných 95 % času stoja, zaberajú priestor, kde by inak mohla byť lavička, strom alebo trávnik. A to považujeme za skutočne choré…

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.