09. 09. 2014 Zodpovedné podnikanie

Verejné osvetlenie pre samosprávy od SSE

SSE pomáha šetriť náklady obcí nahradením starého osvetlenia energeticky úsporným.

© SSE

Už niekoľko mesiacov poskytuje Stredoslovenská energetika novú službu určenú pre samosprávy. Nahrádza staré verejné osvetlenie novým, energeticky úsporným, ktoré šetrí náklady obce a tie môžu byť použité na jej ďalší rozvoj.

Pre obce je projekt zaujímavý aj preto, že náklady na celú investíciu (audit, rekonštrukciu, zapojenie, údržbu) znáša energetická spoločnosť. Pilotným projektom v rámci novej služby sa stala obec Porúbka v okrese Žilina.

Obciam často nezostávajú peniaze na podobné investície a práve s týmto problémom sa im snažíme pomôcť a prispieť tak k rozvoju regiónu,“ hovorí Jana Bolibruchová, hovorkyňa SSE.

Nová sústava verejného osvetlenia zvyšuje počet svetelných bodov z pôvodných 51 na súčasných 77 kusov. Unikátna je tiež použitá kombinácia technológie svietidiel, kedy majú či už obyvatelia obce alebo jej návštevníci na pomerne malom priestore možnosť porovnať ulicu osvetlenú výbojkami a susednú, osvetlenú LED svietidlami.

Zdroj: SSE

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111