23. 06. 2015 Zodpovedné podnikanie

Viac záhrad do miest a menej drog v uliciach, aj o tom bol Pro Bono Maratón

Viac cyklistov a záhrad do miest alebo aplikácia na mapovanie drogových lokalít, aj s takýmito nápadmi prišli tímy počas Pro Bono Maratónu.

Tímy kreatívcov, advokátov i konzultantov aj tento rok opustili svoje kancelárie a opäť zapojili svoje hlavy v rámci Pro Bono Maratónu, aby spoločne vymysleli niečo zmysluplné a pomohli neziskovkám. Tvorili, vymýšľali a dlhé hodiny diskutovali v priestoroch Connectu a Impact HUBu v Bratislave. Neodradilo ich ani horúce počasie a nedostatok kyslíka. A takto to dopadlo.

Creative Department
Nexteria
Kampaň Zachráňme utečencov

Nexteria cez svoje vzdelávacie aktivity buduje slušné a vzdelané Slovensko. Východiskom pre jej spoluprácu s tímom Creative Department bolo šokujúce číslo o počte mladých vysokoškolákov, ktorí študovali v zahraničí, ale na Slovensko sa nikdy nevrátili. Dôvodom pre ich odchod nie je len nedostatočná kvalita školstva, ale aj celková spoločenská klíma, miera korupcie či prerastanie biznisu do politiky. Reklamná agentúra preto vytvorila kampaň, v ktorej oslovuje súčasných lídrov, aby podporili aktivity Nexterie a zabránili úteku mladých mozgov do zahraničia. Reklamka tento “útek” zobrazila silnou, aktuálnou a pomerne kontroverznou metaforou – prirovnaním študentov k utečencom, ktorým Slovensko nedokáže zabezpečiť nekorupčné spoločenské prostredie, kvalitné vzdelanie a šancu na slušný život. Aj preto zo svojej krajiny utekajú. Slovensko ich však potrebuje, a preto ich treba zachrániť.

TRIAD Advertising
Vnútroblok
Ako rozšíriť mobilné záhrady do miest

Ľudia z Vnútrobloku doteraz úspešne otvorili v Bratislave dve mobilné záhrady. Jedna funguje na Sasinkovej ulici a druhú Vinicu s mobilnou záhradou Pionierska otvorili nedávno. Stále je to však len začiatok. Spolu s reklamou agentúrou TRIAD Advertising sa preto snažili hľadať riešenia, ako dostať mobilné záhrady do povedomia ľudí. Ich snahou je nájsť ďalších zakladateľov záhrad na Slovensku, ktorí by šírili myšlienku pestovania a komunitný život v meste. Aj preto prišli s nápadom novej webovej stránky www.MobilneZahrady.sk, ktorá bude slúžiť nielen ďalším zakladateľom nových mobilných záhrad, ale aj potenciálnym záhradkárom a ľuďom, ktorí by radi projekt podporili. Koncept mobilných záhrad má obrovský potenciál. Najmä vo veľkých mestách s veľkým počtom dlhodobo nevyužívaných plôch. Pustiť sa do založenia mobilnej záhrady však môže byť veľmi náročné, ak neviete, ako na to. Vo Vnútrobloku to vedia a veľmi radi svoje skúsenosti a rady odovzdajú ďalším.

SCR Interactive
Mládež ulice
Nové oblečenie, ktoré budú tvoriť deti

Občianske združenie Mládež ulice sa venuje predovšetkým terénnej práci, deťom a mladým ľuďom z marginalizovaných skupín v Bratislave. Združeniu však dlhodobo chýbala identita a nové oblečenie, ktoré by zjednocovalo jeho aktivity. Agentúra SCR vytvorila nové logo a novú, jednotnú a ľahko rozvíjateľnú vizuálnu identitu. Nový logotyp vychádza z filozofie združenia. Neukončený kruh predstavuje otvorenosť voči spoločnosti, rozmanitosť písma symbolizuje jedinečnosť každého dieťaťa a šarkan je obrazom detskej hravosti a slobody. Logo sa dá zároveň ľahko aplikovať aj ako pečiatka pre všetky komunikačné materiály. S cieľom zjednotiť vizuály OZ Mládeže ulice pripravila agentúra SCR ľahko rozpoznateľný a finančne nenáročný koncept printov, ktorý využíva kreatívny potenciál samotných detí, ktorým združenie pomáha. Deti vytvoria v rámci výtvarných aktivít malé umelecké diela, ktoré obsahujú zjednocujúce grafické prvky ako maliarska šmuha, vybraný font, prípadne ručne písaný text, logo, doplnia autorské podpisy a následne dielo odfotia – originálne vizuály sú na svete. Takýto princíp tvorby vizuálov zároveň zohľadňuje potreby občianskeho združenia, ktoré pri svojej práci s deťmi využíva arteterapiu – liečbu umením. Počas 12-hodinového maratónu agentúra pripravila aj vizuál, ktorý je zameraný na darovanie 2 % z daní, pozvánku na vianočné pečenie, vizitky, príspevky na sociálne siete, newsletter a hlavičkový papier.

Neopublic Porter Novelli
OZ Pedál
Pedál prinesie novú identitu bikera a rozvoj horskej cyklistiky

Bratislava má fantastický potenciál pre mestskú, ale aj horskú cyklistiku a cykloturistiku. Cieľom OZ Pedál je osloviť verejnosť, rodičov s deťmi, ale aj seniorov, aby sa mohli podmienky pre cyklistiku v hlavnom meste naďalej zlepšovať. Združenie aktívne vytvára lepšie podmienky pre horskú cyklistiku už dnes výstavbou a údržbou cyklociest, či presadzovaním bicyklovania. Čím viac však bude nadšencov horského bicyklovania, tým rýchlejšie podarí vytvoriť raj pre cyklistov hneď za domom. Horskí cyklisti sú rebeli, ktorí jazdia radi na hrane a mimo majoritnej cyklokomunity. Tím komunikačnej agentúry sa preto rozhodol ísť cestou sebaidentifikácie a vytvorenia nového statusu horského cyklistu. Neopublic vytvoril manifest pravého bikera. Prostredníctvom irónie a robenia si vtipu zo samého seba chce odprezentovať pravého bikera ako človeka, ktorý jazdí len pre imidž, rozvracia rodinnú pohodu, zvádza deti na zlé chodníčky, chráni záujmy poľovníkov a developerov a ktorého politici milujú a finančne podporujú. To všetko s vierou, že irónia záujme presne tých, ktorých sa to týka. K stratégii navrhli aj podporné aktivity ako spoločné budovanie nových cyklotratí za účastí osobností a politikov, spoločný rodinný cyklovýlet na podporu bezpečnosti a rešpektu a pravidelnú víkendovú reláciu o kvalite a zjazdnosti cyklotratí v Slovenskom rozhlase.

VISIBILITY
ID Space Team
Prilákať viac ľudí na Rozbaľ to, Bratislava!

ID Space Team vytvára projekty, v ktorých dáva priestor mladým ľuďom prezentovať to, v čom sú dobrí a rozvíjať ich záujmy. On-line marketingová agentúra pomáhala organizácii s propagáciou multižánrového festivalu Rozbaľ to, Bratislava! Spoločne sa snažili navrhnúť stratégiu, ktorá osloví mladú generáciu Bratislavčanov. Pre festival navrhli hlavnú komunikačnú myšlienku, ktorá sa nesie v duchu sloganu Príď ochutnať RAW umenie. S mladými sa rozhodli komunikovať cez webovú stránku, ktorej navrhli nový dizajn a novú komunikačnú stratégiu má aj Facebook ID Space Tímu. VISIBILITY pre neziskovku navrhla konkrétne statusy, ktoré by sa mali uverejňovať až do festivalu a súťaže a tiež navrhla stratégiu oslovovania fashion a food bloggerov. 

Adbee digital
Nadácia Pontis
24-hodinovka pre Dobrú krajinu postavená na príbehoch

Toto leto sa bude konať už tretí ročník kampane 24-hodinovka pre darcovský portál Dobrá krajina. Počas nej vybrané neziskové organizácie súťažia, ktorá počas 24 hodín vyzbiera najviac finančných príspevkov od svojich darcov. 24-hodinovka však medzi ľuďmi stále nie je dostatočne známa. Napriek nemalej mediálnej podpore od hlavného partnera, ktorým je Rádio Expres, sa do akcie minulý rok zapojilo len 300 darcov zo Slovenska – prevažne z okolia vybraných neziskoviek. Akcia navyše nebola jasne komunikovaná a mediálny priestor nebol naplánovaný optimálne. Tím digitálnej reklamnej agentúry sa zamýšľal, ako získať pre neziskovky viac darcov a nadchnúť ich, aby na projekty prispievali pravidelne. Kampaň 24-hodinovky pre Dobrú krajinu sa tento rok zameria na komunikovanie príbehov neziskových organizácií. Každý z projektov organizácie bude hovoriť o tom, čo všetko spoločne dokážeme za 24 hodín. Napríklad výzva Pomôžte rodine získať samostatnosť sa zmení na výzvu Rodine bez otca sme už dokázali zabezpečiť 10 sliepok a 4 ovocné stromy. Doteraz nedostatočne efektívna 14-dňová mediálna podpora sa zúži na 5-dňový teasing. Pomáhať budú aj známe osobnosti, ktoré rozpovedajú príbehy neziskoviek a vyzvú ľudí, aby sa podľa ich príkladu taktiež zapojili a spoločne ukázali, čo všetko dokážeme za 24 hodín. Počas konania 24-hodinovky sa všetky dary sústredia na mikrostránke, kde darcovia nájdu informáciu, koľko školských pomôcok, sliepok, ovocných stromov, nábytku a iného sa vďaka ich pomoci podarí zabezpečiť. Na záver prebehne vlna postmedializácie, v ktorej sa bude komunikovať aj do budúcna: Pozrite sa, čo sme dokázali za 24 hodín. Predstavte si, čo všetko dokážeme za rok!

PRime time
OZ Odyseus
Kampane zamerané na mapovanie drogových lokalít

Bez aktivít združenia Odyseus by na ulici skončilo o 100-tisíc použitých injekčných striekačiek ročne viac a viaceré ženy pracujúce v sexbiznise by sa zrejme nikdy nevymanili zo svojho začarovaného kruhu. Napriek tomu ľudia nevnímajú aktivity združenia pozitívne, obzvlášť v krízových lokalitách. Naopak, mnohí si myslia, že užívanie drog podporujú. To je mýtus a bariéra, ktorú sa snažil tím neziskovky a komunikačnej agentúry riešiť. Spoločne pripravili dve kampane, ktoré sa odlišujú emóciou, nástrojmi a prevedením. V jednej z nich využívajú matky, ktoré majú osobnú skúsenosť s drogami v rodine. Určite sa medzi nimi nájdu ambasádorky, ktoré by svoje príbehy a osobnú skúsenosť rozpovedali v komunitách ľudí v štyroch kritických bratislavských lokalitách. Osobný príbeh človeka totiž pomôže aspoň čiastočne eliminovať strkanie hláv do piesku, ktoré sa často pri téme drog deje. Druhá kampaň je založená na občianskom mappingu drogových lokalít prostredníctvom on-line aplikácie. Išlo by historicky o prvé komplexnejšie zmapovanie užívateľov drog na Slovensku. Odyseu teraz už len ostáva si vybrať cestu, po ktorej sa vydá.

THIS IS LOCCO
Slovenská debatná asociácia
Ako firmy naučiť debatovať

Reklamná agentúra THIS IS LOCCO pracovala počas Pro Bono Maratónu v dvoch tímoch. Slovenskej debatnej asociácii pomáhala s novým webom a so získavaním financií na jej aktivity, čo nie je vždy jednoduché. Návrh nového atraktívnejšieho webu odráža samotný princíp debaty, pričom mu nechýba ani kampaňová podstránka so strategicky navrhnutým headlinom: Firmy, v budúcnosti môžete mať problém. Bez debaty. Jej cieľom je rozprúdiť s firmami diskusiu o probléme, ktorý už sami riešia. Ľudia, ktorí k nim prichádzajú na pohovory, sa často nevedia odprezentovať a nedokážu samostatne myslieť. Posolstvom je, aby firmy podporili debatérov, inak budú mať v budúcnosti ešte väčší problém zohnať dobrých zamestnancov. Nechýba ani jasný call to action – Prispejte. Peniaze však nechceme zadarmo. Debatéri poskytnú firmám aj rôzne balíčky. Od Slovenskej debatnej asociácie si napríklad môžu kúpiť správu firemnej sociálnej siete skúseným debatérom alebo si môžu objednať kvalitné a kvalifikované rečnícke školenia pre svojich zamestnancov. Súčasťou kampane bude aj zaujímavý obsah – videá z diskusií, do ktorých pozvú zástupcov firiem. V prvej debate budú napríklad dvaja IT-čkári rozoberať Android a IOS. Po niekoľkých minútach si úlohy vymenia, a obaja budú obhajovať konkurenta. Výmena rolí bude komerčne zaujímavá a poukáže na to, že človek musí byť schopný chápať aj druhú stranu a netrvať stále na svojom. Ak sa ľuďom z firiem nebude v diskusii dariť, môžu si pozrieť, ako na rovnakú debatu diskutujú študenti. Ich prejav a schopnosti určite presvedčia, že debatovať a učiť sa tak kritickému mysleniu, má zmysel. A to bez debaty.

Accenture
Aliancia Stará Tržnica
Ako prilákať viac ľudí a trhovníkov do Starej Tržnice

Aliancia Stará Tržnica organizuje v Starej tržnici každú sobotu potravinové trhy. Toto podujatie s názvom TRH-PIAC-MARKT je však najmenej výnosné zo všetkých akcií, ktoré aktivisti organizujú. Zároveň je s ním spojená veľká administratívna náročnosť a manuálna prácnosť pri organizácii. Zadaním Accenture bolo vypracovať strategický plán pre ďalšie smerovanie potravinových trhov za účelom zefektívnenia ich organizácie a zvýšenia ziskovosti trhu. Spolu s ľuďmi z Aliancie Stará Tržnica vypracovali viacero iniciatív, ktoré by mali potravinové trhy zatraktívniť pre širokú verejnosť, ale aj pre samotných trhovníkov. Pre trhovníkov by mal pribudnúť aj nový prihlasovací on-line systém prostredníctvom portálu pre trhovníkov, čím by sa výrazne zjednodušila organizáciu trhov a zároveň prilákali nových trhovníkov.

bnt attorneys-at-law a Allen & Overy
Cyklokoalícia
Lepšie podmienky pre cyklistov

Cyklokoalícia sa usiluje o zlepšenie podmienok pre cyklistov. Pri presadzovaní nových cyklotrás sa však často stretáva s tým, že územný plán a iné rozvojové dokumenty mesta sú ignorované. V dôsledku toho pri vznikajúcich projektoch chýbajú cyklotrasy. Aj preto sa spojila s právnikmi, aby spoločne zistili, ako lepšie presadzovať práva cyklistov. Právnici z bnt attorneys-at-law a Allen & Overy a navrhli vypracovať vzorové podania a princíp, ako jednotlivé predpisy (VZN) skoordinovať. Ako ďalší identifikovali problém, ktorým je nekvalitné vodorovné značenie. Trápi nielen cyklistov, ale aj chodcov na priechodoch, pretože sú šmykľavé. Správca, ktorý je mesto a mestská časť, je povinný dbať, aby parametre značenia, stanovené predpismi, boli dodržané. Reklamácie nekvalitného značenia ušetria aj nemalé prostriedky mestu alebo mestskej časti. Právnik napíše list správcom, v ktorom ich upozorní na tento stav. Začneme tiež diskusiu s poslancami, aby tento problém riešili. Pre občanov, ktorí sa na prechode pošmyknú, bude k dispozícii vzorová žiadosť o náhradu škody.

 

 

PARTNERI

                    

 

Projekt Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

 MEDIÁLNI PARTNERI

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111