02. 10. 2017 Nadácia Pontis

Vieme, ktoré mestá a obce budú o kúsok viac „SMART“

Spoznajte 9 príkladov ako zlepšiť Slovensko - poznáme výsledky grantového programu EKOOBEC 2017!

V tomto roku budeme mať na Slovensku o 9 chytrých miest a obcí viac – pôjde o mestá a obce v okolí 20 kilometrov od atómovej elektrárne Mochovce. Vďaka grantu z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sa premenia na “smart“ a skvalitnia tak život svojich obyvateľov.

Doposiaľ boli obce ako Jur nad Hronom či Horná Seč známe najmä pre vodičov zo správ dopravného servisu. To však už nebude dlho platiť pretože, napríklad, Základná škola s materskou školou Jur nad Hronom, ide umiestniť v areáli školy prístrešky na bicykle, aby cyklisti mali svoje “tátoše“ v bezpečí, ale zároveň šetrili životné prostredie jazdou na bicykli. No a aby sa vodičom príjemne prechádzalo, ale samozrejme hlavne obyvateľom lepšie relaxovalo a prehĺbil sa ich vzťah k životnému prostrediu, obec Horná Seč pre nich vytvorí zelený park.

Obec Veľké Kozmálovce sa stane krásnym príkladom, ako sa z neevidovanej nelegálnej skládky odpadu dá vytvoriť oddychová zóna pre občanov. Zrevitalizujú pozemky, v blízkosti ktorých budú už o pár rokov stáť obytné domy. Podobný cieľ má aj mesto Vráble. Vysadia zeleň na sídlisku Lúky, ktoré je domovom pre mnoho mladých rodín s deťmi.

Zelený park, v ktorom sa bude nachádzať botanická záhrada má budovať v občanoch pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Ten vybuduje občianske združenie BUĎ ZMENOU a pripraví rôzne aktivity od triedenia odpadu až po jeho zhodnotenie v podobe atrakcií z pneumatík a paliet. Plné ruky práce budú mať aj v OZ NOW v Leviciach. Keďže popularita elektromobilov sa rokmi zvyšuje, pribúdajú aj verejné parkovacie miesta s nabíjacími stanicami. Vďaka programu Ekoobec 2017 už ani Levice nebudú chýbať na elektromobilovej mape a potešia tak vodičov šetriacich životné prostredie.

Celkom iné, ale stále inovatívne a prostrediu priateľské riešenie prináša občianske združenie Rybársky spolok Prekár Tekovské Lužany, ktoré chce vrátiť  späť všetky krásy vodnej nádrže Prekár,  ktorá sa tak opäť stane dejiskom organizovania súťaží v love rýb.  V obci Vinodol sa veľa športuje, napr. aj v miestnom športovom areáli. Aby bol areál bezpečnejší po zotmení, obec ho vybaví solárnymi svietidlami.

Starostlivosť o občanov s kombinovaným postihnutím je určite inšpiratívna, no iste náročná práca. Častokrát sa okolitá komunita stráni chorých ľudí. Vďaka OZ Svetlo pre Olichov sa v obci Volkovce spoja sily a mladí ľudia (skauti) s dôchodcami spolu s klientmi zlepšia okolie svojho zariadenia: vytvoria interaktívnu oddychovú zónu.

Každý deň čelíme novým výzvam ako inovatívnejšie  a správne využiť prítomnosť informačných technológií vo verejnej správe, ako zlepšiť a zefektívniť verejnú dopravu či prispieť k ochrane životného prostredia. Sme preto veľmi radi, že aj vďaka Nadačnému fondu Slovenských elektrárni v Nadácií Pontis sa naše slovenské mestá a obce môžu nazývať inteligentnými. To, že ľuďom na Slovensku nie je ľahostajné, akým smerom sa uberá rozvoj miestnej samosprávy, sa odzrkadlilo na počte 27 žiadostí o finančnú podporu, z ktorých sa následne hodnotiaca komisia rozhodla vybrať 9 projektov. Celkovo sa v rámci  grantového programu prerozdelila čiastka 21.926 EUR.

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:  Veronika Gilanová, Nadácia Pontis, Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne, Róbert Holý, Slovenské elektrárne, Miloslav Jurík, Smart Cities klub a Dominika Horňáková, Nadácia Pontis – pozorovateľ (bez hlasovacieho práva).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111