04. 09. 2013 Nadácia Pontis

Víťaz eseje sa venoval Arabskej jari, pôjde na stáž do OSN

Stáže v Stálej misii Slovenska v OSN v Ženeve sa zúčastní Michal Fiabáne, študent Masarykovej univerzity v Brne.

Mladý Žilinčan, ktorý študuje politológiu, sa vo svojej eseji Nová vlna demokracie? Arabská jar a jej paralely s rokom 1989 snažil zhodnotiť skutočnú mieru podobnosti medzi situáciou arabských krajín v súčasnosti a postkomunistickými republikami po roku 1989. Hoci sa dnes študent venuje politickému marketingu, počas bakalárskeho štúdia medzinárodných vzťahov bol oblasťou jeho záujmu práve Blízky východ. „K tejto téme som sa opätovne vrátil aj počas svojho zahraničného pobytu na Kodanskej Univerzite,“ povedal. O kvalite víťaznej eseje svedčí aj fakt, že jeden z členov hodnotiacej komisie Samuel Arbe pôsobiaci v organizácii PDCS o nej uviedol, že jej autor by mohol ísť o tejto téme prednášať aj do Európskeho parlamentu alebo aspoň na ministerstvo zahraničných vecí.Trojtýždňovú stáž na ministerstve zahraničných vecí vyhrala Zuzana Nováková z Bratislavy vďaka svojej eseji Rovnaká požiadavka, rozdielny kontext?

Cieľom jej eseje bolo načrtnúť rôznorodosť podmienok a prostredia, a variabilitu možných výsledkov prebiehajúcich demokratizácií. Zuzana je študentka kombinovaného štúdia odborov rozvojové štúdiá na International Institute of Social studies v Holandsku a odboru medzinárodné vzťahy v Španielskom Instituto Barcelona d’Estudis Internacionales. Medzi ocenenými bola aj Monika Pohlová, ktorá vyhrala stáž v Nadácii Pontis. Študentka medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave vo svojej eseji Spoločne k modernej demokracii v Severnej Afrike využila poznatky získané pri písaní diplomovej práce. V nej sa venuje práve skúmaniu vzťahov medzi Európskou úniou a krajinami Maghrebu. Do tretieho ročníka súťaže sa zapojilo 55 súťažiacich. Autori 13 esejí dokonca študujú na zahraničných univerzitách. Najviac zapojených študentov bolo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Každú esej čítalo a hodnotilo päť členov komisie. Tvorili ju odborníci zo štátnej správy, médií, akademického prostredia a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvojovým témam. Študenti si mohli vybrať zo štyroch tém. Najatraktívnejšia pre študentov bola téma transformácie severoafrických krajín na moderné demokracie. Písala o nej viac ako polovica súťažiacich. Ďalšie témy sa týkali budúcnosti slovenskej zahraničnej politiky a moderným technológiám v Afrike.

Tretí ročník súťaže organizovala Nadácia Pontis v rámci projektu Odborne o rozvojových témach. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid. Víťazi si svoje diplomy podpísané ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom prevzali počas Medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvoj a demokracia.Členovia hodnotiacej komisie: Karla Wursterová, Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí SR.Juraj Mesík, Palackého Univerzita v Olomouci, Peter Brezáni, SFPA,Eva Sládková, Slovenský rozhlas, Juraj Koník, Denník SME, Andrea Girmanová , Platforma MVRO, Samuel Arbe, PDCS, Katarína Bajzíková, PDCS, Ondrej Buchel, Austrálska Univerzita, Andrej Návojský, Človek v ohrození, Tomáš Bokor, Človek v Ohrození, Ivana Raslavská, Nadácia Pontis, Jakub Šimek,Nadácia Pontis, Tatiana Žilková, Nadácia Pontis Nadácia Pontis 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111