25. 10. 2019 Zodpovedné podnikanie

Víťaz súťaže o návrh ceny umeleckého diela Via Bona Slovakia je už známy

Pri príležitosti blížiaceho sa 20. výročia udeľovania cien Via Bona Slovakia sa Nadácia Pontis rozhodla inovovať umelecké dielo, ktoré odovzdáva ako cenu víťazným firmám. Do súťaže sa zapojilo 9 umelcov, ktorí predstavili svoje vízie novej podoby ceny. Víťazom sa stala Mia Čopíková, slovenská šperkárka a brúsička kameňov.

Téma zodpovedného podnikania, prešla za uplynulých 20 rokov prirodzeným vývojom. Z pôvodne okrajovej aktivity, zameranej predovšetkým na charitu, sa stala dôležitá súčasť podnikania firiem. „Chceme, aby vizuálna podoba ceny pre tie najlepšie firmy, ktoré sa vydali na cestu zodpovedného podnikania, symbolicky odzrkadľovala aktuálne vnímanie tejto témy,“ hovorí Michal Kišša, riaditeľ Nadácie Pontis.

Súťažné zadanie

Úlohou súťažiacich bolo vypracovať návrh nového umeleckého diela. Konkrétny symbolický význam novej ceny si mohol umelec definovať podľa svojho videnia. Všeobecne však mala cena odzrkadľovať tieto hodnoty:

  • zodpovednosť firmy dovnútra i navonok, a to voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunite a životnému prostrediu;
  • vernosť hodnotám zodpovedného podnikania a firemnej filantropie;
  • odvahu otvárať nové témy, ísť proti prúdu a byť inovatívny;
  • prepájať komunity a partnerov so snahou o vytvorenie novej myšlienky, prístupu, produktu či projektu prinášajúcich zlepšenie v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie;
  • inšpirovať ostatných k pozitívnej zmene a trvalej udržateľnosti.

Do súťaže sa prihlásilo 9 umelcov, pričom každý navrhol cenu s použítím rôznych typov materiálu, od dreva, cez sklo, kov, až po keramiku.

Budúca cena bude zo skla

Výherkyňou súťaže sa stala Mia Čopíková,  s návrhom zhotoveným len z jedného materiálu – zo zrkadiel, ktoré boli odsúdené na smetisko alebo recykláciu skla. “Udeľovanie ceny Via Bona Slovakia má v dnešnej spoločnosti nesmierny význam, pretože oceňuje všetky správne hodnoty. Každodenný boj za lepší svet začína od nás samých. Verím, že hľadanie a povzbudzovanie uvedomelých firiem je pozitívnym krokom k budovaniu lepšieho zajtrajšku,“ hovorí výherkyňa.

Práce hodnotila odborná porota

O víťazovi rozhodla odborná porota, ktorá sa pri posudzovaní projektov zamerala nielen na výber materiálu, technické prevedenie, ale aj na zhmotenie myšlienky, príbeh a hodnoty odzrkadľujúce zodpovedné podnikanie a filantropiu.

Výber prebiehal v dvoch hodnotiacich kolách. Postupujúcich do druhého kola, ako aj víťaza, vyberala porota v zložení Bohunka Koklesová (VŠVU), Alexandra Kusá (SNG), Danica Matáková (GEOMATIX), Monika Smolová (Accenture), Milan Zimnýkoval a Michal Kišša (Nadácia Pontis).

Do 2. kola postúpili návrhy od Mie Čopíkovej a Pure Junk Design.  Nová podoba ceny bude predstavená na slávnostnom galavečere v apríli 2020, kde si ju prevezmú ocenení víťazi.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram