28. 07. 2017 Sociálne inovácie

Víťazi Ceny Generácie 3.0 sa zúčastnili Pro bono maratónu

Víťazi absolvujú viaceré tréningy pro bono odborníkov, ktorí im pomôžu s nastavovaním projektov. Prvou takouto pomocou bol práve Pro bono maratón.

Expertní dobrovoľníci z firiem sa v rámci Pro bono maratónu 2017 venovali neziskovkám jeden pracovný deň, aby vyriešili problémy, ktorým čelia. Do podujatia sa zapojili aj víťazi Ceny Generácia 3.0 Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa a SOVA. 

Išlo o prvú zo sérií pro bono konzultácií, ktoré víťazi získajú. Celková výška pro bono pomoci počas tohto a nasledujúceho roka bude vo výške 150 000 eur.

Čo sa odborníkom podarilo vyriešiť?

Bilingválne Gymnáziom C. S. Lewisa v spolupráci s agentúrou Prime Time
Komunikačná stratégia na propagáciu štipendií pre deti z marginalizovaných skupín

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa s agentúrou PRime time vypracovali návrh komplexnej komunikačnej kampane, v ktorej sa zamerajú na 3 rôzne oblasti, podľa cieľovej skupiny:

  • komunikáciu študentov voči študentom, v rámci ktorej sa napríklad učitelia podujali byť terčom študentských prankov,
  • komunikáciu o „škole budúcnosti“, v rámci ktorej vytvoria platformu na stretávanie sa učiteľov, budúcich učiteľov a médií,
  • kampaň na sociálne štipendiá, pri ktorej využijú influencerov či vytvorí sa onlinová platforma na vymieňanie názorov a poznatkov so žiakmi aj učiteľmi. „Chceli sme vyjsť zo „sociálnej bubliny“ bratislavskej strednej vrstvy,“ vysvetľuje Dušan Jaura, riaditeľ školy, prečo sa rozhodli udeľovať sociálne štipendiá pre deti z rôznych regiónov a sociálnych skupín.

Ixworx a Skill Drill v spolupráci OZ Sova
Prechod offline hry ChemPlay do elektronickej podoby

Hra ChemPlay vznikla v roku 2014, pod hlavičkou OZ SOVA a vytvorili vtedy 14-roční žiaci Adrián a Ivana. Počas ďalších dvoch rokov nasledovalo testovanie hry medzi žiakmi a učiteľmi, či jej predstavovanie na medzinárodných vedeckých podujatiach. Od minulého roku je hru možné zakúpiť aj v kamenných obchodoch. Autori ju teraz chcú previesť do digitálnej podoby. V tom im pomohla firma ixworx a Skill Drill, škola vývoja hier. Počas Pro bono maratónu rozpracovali logiku hernej mechaniky a v hrubých rysoch vymysleli grafický dizajn hry.

„Naplno sme využili profesionálnych programátorov a grafikov, ktorí nám boli ochotní venovať svoj čas. Vďaka nim máme v závere Pro bono maratónu rozpracovanú logiku hernej mechaniky a v hrubých rysoch vymyslený grafický dizajn hry. Spoločným brainstormingom sme vymysleli množstvo nápadov a odhalili úskalia, ktorým sa ešte budeme musieť venovať,“ hodnotí deň Adrián Hegedüš.

Spolupráca xworx, Skill Drill-u a OZ SOVA bude pokračovať aj po skončení Pro bono maratónu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.