27. 03. 2015 Zodpovedné podnikanie

Víťazmi Via Bona Slovakia sa stali Accenture a ALFA BIO

Nadácia Pontis rozdala ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2014 firmám, ktoré dokazujú, že biznis sa dá robiť aj inak.

Nadácia udelila prestížne ocenenie Via Bona Slovakia v kategóriách za najinšpiratívnejšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania za uplynulý rok. Víťazmi hlavných cien sa stali spoločnosť ALFA BIO a Accenture. Slávnostný galavečer v bratislavskej Refinery Gallery otvoril slovenský prezident Andrej Kiska.

Na ocenenie tento rok prijala 61 nominácií. „Ide o projekty a prístupy firiem, ktoré sú niečím výnimočné, pomáhajú okolitej komunite, zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie alebo bojujú proti korupcii a riešia spoločensky náročné témy na Slovensku. V nadácii veríme, že príbehy víťazov môžu inšpirovať aj ostatné firmy,“ hovorí Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. Mnohé z firiem totiž idú pri svojom podnikaní nad rámec svojich povinností a snažia sa byť prínosom pre svoje okolie.

Jubilejný 15. ročník ocenenia bol prelomový aj v tom, že sa doteraz prihlásilo najviac malých a stredných firiem, medzi nimi aj slovenské spoločnosti bez zahraničnej majetkovej účasti. Medzi víťazmi je viacero projektov firiem z ekonomicky slabších regiónov Slovenska, ako sú Banská Bystrica, Trebišov či Partizánske. „Aj tie dokazujú, že vedia motivovať ľudí k osobnému rastu, záujmu o svoje okolie a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu,“ “ dodáva L. Surotchak.

Nadácia udelila ocenenia počas galavečera pod názvom Stretnutie s tichom, ktorý predstavil netradičné spojenie svetla, hudby, tanca a ticha. Jeho súčasťou boli aj nepočujúci herci z Divadla Tiché iskry. Galavečer režírovala Viera Dubačová a dramaturgicky na ňom spolupracovali Jozef Lupták a Ján Šicko.


Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2014

KATEGÓRIA ZODPOVEDNÁ VEĽKÁ FIRMA ZA ROK 2014

The Accenture Way
Accenture, Bratislava

Firma, ktorá poskytuje odborné služby v manažérskom poradenstve, IKT a outsourcingu, je zároveň známa aktívnym prístupom v presadzovaní zodpovedného podnikania na Slovensku. Stratégiu firemného občianstva postavili na piatich pilieroch – riadení spoločnosti, podpore a investícii do vzdelávania, starostlivosti o životné prostredie, zamestnancoch a dodávateľoch.

Integrita v správaní a nepodporovanie korupcie sú ich zásadou. Etický kódex sa vzťahuje rovnako na zamestnancov, ako aj dodávateľov. Cez program Skills to Succeed rozvíjajú zručnosti ľudí, aby sa mohli uplatniť na trhu práce. S cieľom znížiť svoju ekologickú stopu častejšie využívajú počítačové technológie, hľadajú alternatívne formy cestovania a podporujú trvalo udržateľný rozvoj aj u dodávateľov.

Zamestnancov považujú za svoje najvzácnejšie aktívum a vytvárajú pre nich podmienky pre vyvážený pracovný a osobný život. Rozvíjajú firemné darcovstvo a dobrovoľníctvo. Firma v roku 2014 podporila 90 organizácií. V spolupráci s Aptech Europe napr. vyškolila 41 nezamestnaných, pričom 22 z nich si do konca roka našlo zamestnanie.

Ocenenie Via Bona Slovakia odovzdal Petrovi Škodnému, country managing directorovi Accenture (vpravo), spolumajiteľ spoločnosti ESET, Anton Zajac (vľavo).


Nadácia Pontis v tejto kategórii udelila aj čestné uznanie za autentický záujem a nadšenie pri pomoci svojmu okoliu spoločnosti Partizánske Building Components-SK s.r.o.

Firma založená na hodnotách
Partizánske Building Components–SK s.r.o.

Oddanosť, vzájomný rešpekt, zlepšovania, angažovanosť v miestnych iniciatívach a dôkladnosť – to sú hodnoty spoločnosti Partizánske Building Components, výrobcu strešných okien, svetlovodov a strešných výlezov pod značkou VELUX. Firma chce byť najlepším zamestnávateľom v regióne.

Vo všetkých výrobných halách a v sklade hotových výrobkov sú napr. vytvorené oddychové miestnosti. Vo výrobe sa zamestnanci počas pracovnej zmeny menia aspoň na 4 pracovných pozíciách tak, aby minimalizovali jednostranné pracovné zaťaženie a zvyšovali koncentráciu pri práci. Pri výbere nepriameho materiálu zohľadňujú dodávateľov z Partizánskeho a okolia, čím podporujú zamestnanosť v Trenčianskom kraji.

Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004. Pri svojich rozhodnutiach postupujú transparentne a v súlade s prijatým etickým kódexom, čo sa odráža napr. pri informovanosti zamestnancov o rozhodnutiach manažmentu, obsadzovaní voľných pracovných miest, ale tiež výbere dodávateľov. Podporujú miestne iniciatívy a prispievajú k skvalitňovaniu života v meste.

Anton Zajac, spolumajiteľ spoločnosti ESET, odovzdal Čestné uznanie za autentický záujem a nadšenie pri pomoci svojmu okoliu Kataríne Turanovej, HR manažérke Partizánske Bulding Components.


KATEGÓRIA ZODPOVEDNÁ STREDNÁ FIRMA ZA ROK 2014

Prinášať ľuďom zdravie na stôl
ALFA BIO, s.r.o.

Prinášať ľuďom zdravie na stôl. S touto myšlienkou založil svoju firmu Ján Lunter v roku 1991. Odvtedy sa úspešne venujú výrobe rastlinných potravín.

Z malej firmy s prevádzkou v rodinnom dome vyrástla spoločnosť, ktorá dnes pôsobí aj v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. O svojich viac ako 100 zamestnancov sa príkladne starajú. Svedčí o tom  fakt, že až 31 % zamestnancov v nej pracuje viac ako 10 rokov.

V ALFA BIO sa myslí aj ekologicky. Vybudovali si vlastnú studňu, čím nezaťažujú mestský rezervoár v záťažových obdobiach. Použitú vodu recyklujú a viacnásobne využívajú. V roku 2014 inštalovali automatický veľkokapacitný lis na papier a plasty. Spoločnosť má už vyše 10 rokov vlastnú CNG stanicu. Vďaka vozidlám na zemný plyn dosahuje zníženie emisií CO2 až o 25 % oproti benzínu a až do 40 % nákladov oproti konvenčným pohonným hmotám. Na zlepšenie starostlivosti o zákazníkov v roku 2014 zaviedli Call centrum.

Michal Meško, konateľ kníhkupectva Martinus (vľavo) odovzdal cenu Zodpovedná stredná firma Jánovi Lunterovi, majiteľovi spoločnosti ALFA BIO z Banskej Bystrice (vpravo).


KATEGÓRIA ZELENÁ FIRMA

Nákladné bicykle na pešej zóne
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, Bratislava, Košice

Švihaj Šuhaj poskytuje ekologické kuriérske služby v Bratislave a v Košiciach. Pred dvoma rokmi prišiel s myšlienkou zásobovania prevádzok na bratislavskej pešej zóne, ktorá sa realizuje väčšinou dodávkami. Tie znečisťujú ovzdušie, sú hlučné, poškodzujú dlažbu a ohrozujú chodcov. Švihaj Šuhaj dnes zásobuje známu bratislavskú kaviareň Foxford, chránenú kaviareň s pekárňou Zrnko a pražiareň kávy Samay Coffee na pešej zóne. Najčastejšie prepravuje kávu, koláče, nápoje, ovocie, zeleninu, chlieb, kávovary, knihy a iné. Cyklokuriéri využívaním výhradne bicyklov v mestách znižujú emisie CO2 na nulu. Švihaj Šuhaj aj takýmto spôsobom dbá o životné prostredie a kvalitu ovzdušia v oboch mestách a svoju činnosť chce rozvinúť do ďalších miest na Slovensku.

Marian Rusko, člen predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika odovzdal ocenenie Zelená firma Jozefovi Ošlejšekovi, obchodnému riaditeľovi spoločnosti Cyklokuriér Švihaj Suhaj a Šimonovi Krošlákovi, cyklokuriérovi a vedúcemu družiny šuhajov.


Smetiari deťom
Marius Pedersen, a.s. – pobočka Zvolen

Spoločnosť sa venuje zneškodňovaniu a zhodnocovaniu odpadu najmodernejšími metódami. V okolí Zvolena a Podpoľania rozvinuli viaceré dobrovoľnícke aktivity zamerané na environmentálnu výchovu detí a mládeže zábavnou formou, či technickú aj odbornú pomoc pri odstraňovaní čiernych skládok.

Prvé aktivity  pre deti začali v roku 2007, kedy spolu vyčistili 1,5 km koryta potoka a bezplatne odviezli a zneškodnili asi 2 tony odpadu. Ku praktickým činnostiam sa  postupne pridávali vzdelávacie prednášky, zbery papiera a plastov, exkurzie, súťaže  a ďalšie environmentálne aktivity. Do dobrovoľníckeho čistenia prírody od čiernych skládok okrem detí  zapojili aj dospelých. Program je dobrovoľníckou aktivitou pracovníkov prevádzky vo Zvolene.

Jozef Pivka, regionálny riaditeľ Marius Piedersen, pobočka Zvolen (vľavo) si cenu Via Bona Slovakia v kategórii Zelená firma prebral od Mariana Ruska, člena predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika.


KATEGÓRIA SKVELÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Vzdelávanie zamestnancov pre lepší život
DeutschMann InternationaleSpedition, Trebišov

Východ Slovenska už niekoľko rokov trpí odlivom mladých talentov. Špedičná firma DeutschMann Internationale Spedition z Trebišova vytvorila systém vzdelávania Progress Board, cez ktorý v súčasnosti umožňuje len pomocou dvoch zamestnancov dodať ročne až 600 kurzov. Zabezpečuje tak možné úplné zaškolenie až 80 nových ľudí ročne na akúkoľvek pozíciu, plus priebežné vzdelávanie všetkých existujúcich pracovníkov. Výsledkom je, že zamestnanci na sebe začali intenzívne pracovať, majú výborné pracovné výsledky a zlepšila sa kvalita ich súkromného života. Začali študovať dokonca aj tí, ktorí sa netajili laxným prístupom k štúdiu v minulosti. Keďže priemerný vek zamestnancov je 28 rokov, firma vzdelávaním supluje u mnohých to, čo im nedala škola. Vďaka systému Progress Board je spoločnosť schopná prijať človeka bez väčších pracovných skúseností a priviesť ho k úspechu, o akom ani nesníval.

Miriam Poništová, výkonná riaditeľka a majiteľka DeutschMann Internationale Spedition, Trebišov si prevzala ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Skvelý zamestnávateľ od Miroslava Majoroša, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Slovak Telekom.


Užívaj si život s Accenture
Accenture, Bratislava

Pre Accenture sú ľudia to najdôležitejšie. Chce priťahovať a udržať si tých najlepších ľudí a preto im chce poskytnúť špičkové podmienky. Sústredia sa na dve oblasti: vyvážený pracovný a súkromný život zamestnancov a podporu žien. Užívaj si život s Accenture dáva zamestnancov možnosť vybrať si čas, miesto a spôsob práce. Zohľadňuje pritom životnú etapu konkrétneho človeka. Či už je to žena nastupujúca po materskej, pracovník na projekte v zahraničí alebo kolega po dlhodobej absencii. Postaveniu žien venujú špeciálnu pozornosť. Ich zastúpenie vo firme je na úrovni takmer 50 percent. Unikátnym aspektom vzdelávania v Accenture je myšlienka lídri učia lídrov, pričom mnohé kurzy vedú lídri z radov zamestnancov, na základe vlastnej skúsenosti. Každému zamestnancovi je pridelený Osobný kariérny poradca zo skúsenejších kolegov. Cez projekt Zručnosti pre úspech napĺňajú celosvetovú potrebu budovať u ľudí zručnosti pre získanie práce alebo vlastné podnikanie. Spoločnosť rastie v súlade so svojou environmentálnou stratégiou, v ktorej sa sústredí na efektívnu prevádzku, udržateľný rast a poskytovanie poznatkov pre udržateľný rast u svojich klientov.

Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovak Telekom odovzdal cenu Via Bona Slovakia v kategóii Skvelý zamestnávateľ Petrovi Škodnému, country managing directorovi spoločnosti Accenture (vpravo).


KATEGÓRIA FÉROVÝ HRÁČ NA TRHU

Podpora fair trade v Keni
Ten Senses, Bratislava/ Nairobi

Ten Senses pomáha zlepšovať podmienky farmárom v Keni. V kenskom Nairobi vlastní a spravuje továreň na spracovanie makadamových a kešu orechov. Reagovali tak na nespravodlivé podmienky kenských farmárov, ktorí boli zneužívaní pre neznalosť trhu a svoje produkty predávali za nízke ceny. Ten Senses v kenskej továrni zamestnáva 300 žien z neďalekého slumu, čím majú prvýkrát v živote šancu na slušnú a bezpečnú prácu. Zavedením Fair Trade (spravodlivého obchodu) tak zabezpečuje férovú cenu za produkty, dlhodobé zmluvy a peniaze na rozvoj komunity. Prvým produktom bola káva, ktorú pražia v Bratislave a je jedinou lokálnou fair trade kávou na slovenskom trhu.

Štefan Klein, dizajnér a konštruktér prvého slovenského aeromobilu odovzdal cenu Via Bona Slovakia v kategórii Férový hráč na trhu Allanovi Bussardovi, konateľovi Ten Senses (vpravo).


KATEGÓRIA PODPOROVATEĽ DOBROVOĽNÍCTVA

Nadácia Pontis v tejto kategórii cenu neudelila. Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť Čestné uznanie za účinné pro bono právne riešenie urgentného problému na sídlisku Kopčany v Bratislave.

Bezplatná pomoc pri riešení sporu
bnt attorneys-at-law, Bratislava

Advokátska kancelária poskytla počas minulého roka viacero bezplatných pro bono služieb. Jednou z úspešných bola spolupráca s občianskym združením Ulita, ktoré sa venuje deťom a mladým z marginalizovaných skupín v Bratislave. Advokáti pomáhali v prípade porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, ktorý nedokončil stavbu detského ihriska. Hoci so stavbou začal, aj napriek prevzatej zálohe ihrisko nedokončil. Firma postupne prestala so združením komunikovať. Aj preto  sa OZ Ulita zapojilo do programu Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis. Advokátska kancelária sa vzhľadom na urgentnosť prípadu ujala. Stavebná firma odmietla s právnikmi akýmkoľvek spôsobom komunikovať, ale vďaka riešeniu podobných prípadov v minulosti sa združeniu v spolupráci s bnt podarilo súdny spor vyhrať.

Thomas Hejcman, generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenská energetika (vľavo) odovzdal Čestné uznanie za pro bono právne riešenie urgentného problému na sídlisku Kopčany v Bratislave Vladimírovi Kordošovi, advokátovi a partnerovi bnt attorneys-at-law.


KATEGÓRIA DOBRÝ PARTNER KOMUNITY

Druhý krok – Krok ku škole bez šikanovania
GlaxoSmithKline Slovakia

Stále častejšie z médií prichádzajú správy o agresívnom správaní sa detí. Podľa prieskumov vykonaných na základných školách u učiteľov, detí a rodičov vzbudzuje najväčšie obavy šikanovanie, agresivita, útoky na učiteľov, intolerancia voči odlišnostiam. Na alarmujúcu situáciu na školách zareagovalo GSK projektom Druhý krok.

V rámci programu Druhý krok sa deti na hodinách etickej výchovy so svojimi vyškolenými triednymi  učiteľmi učia otvorene rozprávať o svojich emóciách a rozlišovať ich, posudzovať dobré a zlé. Výsledky ukázali, že deti vďaka programu Druhý krok dokážu lepšie zvládať agresiu a hnev, správne riešiť konflikty a brániť sa šikanovaniu.  Program Druhý krok je určený pre deti v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Odborným garantom projektu je tím školských psychológov z OZ Profkreatis. Projekt podporili  primátori krajských miest.

Vďaka finančnej podpore spoločnosti v celkovej výške 71 966 eur  bol projekt zavedený na 54 ZŠ, vyškolených a certifikovaných bolo 96 pedagógov. Do Druhého kroku  je zapojených už viac ako 155 škôl, čo predstavuje pri priemernom počte 20 žiakov v jednej triede viac ako 3 000 detí  (a ich rodičov) na prvom stupni ZŠ vo všetkých krajoch Slovenska.

Pavol Trnovec, corporate affairs director GlaxoSmithKline Slovakia (vpravo) si prevzal cenu Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity od Michele Bolognu, riaditeľa externých vzťahov a udržateľného rozvoja spoločnosti Slovenské elektrárne.


Cena Embraco za ekológiu
Embraco Slovakia, Spišská Nová Ves

Embraco Slovakia pôsobí v regióne, ktorý je vstupnou bránou do Slovenského raja. Aby prinášal potešenie aj ďalším, vzali si tému ochrany životného prostredia za svoju. Od roku 2008 rozbehli grantový program zameraný na enviro vzdelávanie – Cenu Embraco za ekológiu. Kým v prvých ročníkoch sa zameriavali najmä na podporu základných škôl v okrese Spišská Nová Ves, od roku 2012 do programu zapájajú aj materské školy. V tomto školskom roku po prvýkrát podávali projekty aj škôlky z celého okresu. Projekty už začínajú prekračovať hranice ekologických tém. Čoraz viac do aktivít zapájajú nielen samotných žiakov, ale aj komunitu, a sú obohatené o diverzitu a inklúziu rôznych žiakov. V rámci všetkých šiestich ročníkov Embraco podporilo projekty 20 škôl a 6 škôlok sumou 32 289 eur. Pozitívne bolo ovplyvnených vyše 6000 ľudí v okrese.

Ocenenie Via Bona Slovakia udeľuje Nadácia Pontis firmám od roku 1998. Desiatky veľkých i malých firiem každý rok predkladajú nominácie, aby svojimi aktivitami inšpirovali iné spoločnosti a aj sami získali spätnú väzbu od rešpektovaných hodnotiteľov.

Aj keď má Via Bona Slovakia len obmedzený počet víťazov, v skutočnosti je víťazom každá firma, ktorá nastúpila na dobrú cestu – via bona – a snaží sa dobrovoľne, nad rámec zákona znižovať negatívne vplyvy svojho podnikania a zlepšovať pozitívne dopady.

Michele Bologna, riaditeľ externých vzťahov a udržateľného rozvoja spoločnosti Slovenské elektrárne (vľavo) odovzdal cenu Via Bona v kategórii Dobrý partner komunity Norbertovi Brathovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti Embraco Slovakia.


Členovia hodnotiacich komisií Via Bona Slovakia 2014

Zelená firma
Monika Bandúrová, Andrej Kovarik, Martin Kováč, Marcel Lauko, Peter Robl, Hana Šimková, Jozef Vodička

Skvelý zamestnávateľ
Martin Bajaník, Boris Bukovský, Tomáš Hasala, Marta Kahancová, Roman Kurnický, Katarína Matulníková, Ivana Molnárová, Jozef Ondáš

Férový hráč na trhu
Martin Mazag, Petronela Ševčíková, Radovan Pala, František Kočan, Marcel Imrišek

Podporovateľ dobrovoľníctva
Juraj Bobula, Erika Dupejová, Andrej Findor, Zuzana Gabrižová, Marian Gliganič, Katarína Šujanová

Dobrý partner komunity
Zora Bútorová, Daniela Danihelová, Martin Filko, Igor Guttler, Eva Kováčová, Monika Lacková, Katarína Schneiderová, Juraj Smatana, Martin Vavrinčík

Zodpovedná malá/stredná firma
Lukáš Bakoš, Gabriela Dubcová, Peter Halák, Eva Hipšová, Ján Pallo, Daniel Pitoňák, Martin Štrba

Zodpovedná veľká firma
Michele Bologna, Zuzana Čaputová, Andrea Danihelová, Andrea Ferancová-Bartoňová, Pavel Sibyla, Marcela Šimková, Tatiana Švrčková


PARTNERI VIA BONA SLOVAKIA ZA ROK 2014

Nadácia Pontis ďakuje všetkým partnerom, ktorí finančne či inou formou podpodporili 15. ročník Via Bona Slovakia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram