11. 03. 2014 Zodpovedné podnikanie

Volkswagen Slovakia je novým členom združenia zodpovedných firiem

Najväčší exportér a najatraktívnejší zamestnávateľ na Slovensku Volkswagen Slovakia sa pridal do združenia Business Leaders Forum.

O zodpovednom biznise Volkswagenu Slovakia sa členovia BLF presvedčili priamo v bratislavskom závode

Spoločnosť Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku od roku 1991 a z hľadiska obratu je najväčšou firmou v krajine. Stala sa 26. členom združenia, ktoré podporuje zodpovedný prístup k zamestnancom, životnému prostrediu, dodávateľom i okolitej komunite.

„Volkswagen Slovakia považuje zodpovedné podnikanie za neoddeliteľnú súčasť svojich aktivít. Presadzovanie princípov zodpovedného podnikania združením Business Leaders Forum považujeme za veľmi dôležité pre ľudí, krajinu i podnikanie na Slovensku,“ uviedla Lenka Holešová, CSR manažérka Volkswagen Slovakia.

Zodpovedný výrobca a atraktívny zamestnávateľ

Automobilka kladie v oblasti zodpovedného podnikania dôraz najmä na šetrné využívanie zdrojov. Pri výrobe, zaobchádzaní s odpadmi ako aj ďalšom rozvoji zohľadňuje princípy trvalej udržateľnosti a efektívnosti. Má certifikovaný systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami ISO noriem radu 14 000.

Volkswagen Slovakia patrí u nás medzi najväčších zamestnávateľov v súkromnom sektore, zamestnáva viac ako 9 400 ľudí. Zároveň je podľa prieskumu portálu Profesia aj jedným z trojice najatraktívnejších zamestnávateľov za rok 2013.

„Istota pracovného miesta, udržanie zamestnanosti, odmeňovanie orientované na výkon i ďalšie odborné vzdelávanie špecialistov patria medzi naše priority vo vzťahu k zamestnancom,“ hovorí Lenka Holešová.

Beh, vzdelávanie i dobré susedstvo

Cieľom firmy je aj podpora rozvoja technického vzdelávania na Slovensku. Aktívne spolupracuje s technickými vysokými školami, prostredníctvom svojej nadácie však podporuje i netechnické vzdelávanie ľudí v rôznych životných etapách.

V oblasti podpory bratislavského regiónu Volkswagen prispieva k rozvoju bežeckej infraštruktúry a podporuje tiež unikátny projekt chovu a vypúšťania rakov do voľnej prírody.

Dobrovoľníci z radu zamestnancov spoločnosti sa aktívne angažujú v lokalite Devínskej Novej Vsi, napríklad pri výsadbe stromov.

„Každoročne tiež organizujeme pravidelné stretnutia so susedmi, obyvateľmi Devínskej Novej Vsi. Chceme poznať ich aktuálne problémy a hovoriť s nimi o plánovaných aktivitách závodu,“ dodáva Lenka Holešová.

Profil zodpovedného podnikania Volkswagen Slovakia nájdete tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111