24. 05. 2017 Zodpovedné podnikanie

Volkswagen Slovakia získal ocenenie Inovatívny čin roka 2016

Prvé miesto získal v kategórii inovácia služby s projektom manažment autobusových liniek, ktorý je slovenským unikátom.

Manažment autobusových liniek je komplexný informačný systém, ktorý pomocou GPS nástrojov monitoruje a vyhodnocuje pohyb 37 zmluvných autobusov prepravujúcich 8 000 zamestnancov bratislavského závodu Volkswagen Slovakia do a z práce. Systém poskytuje informácie napríklad o polohe vozidla, kritických dopravných situáciách, meškaniach či obsadenosti vozidla. Zároveň ponúka presný prehľad cestujúcich.

Vďaka riešeniu sú minimalizované riziká súvisiace so zabezpečením plynulej produkcie pre absenciu plánovaného počtu zamestnancov na jednotlivých zmenách. Na základe týchto informácií je možné realizovať potrebné organizačné opatrenia a operatívne plánovanie jednotlivých zmien na výrobnej linke.

VW SK poskytuje zmluvnú dopravu zamestnancom 34 linkami v rámci západného a južného Slovenska do vzdialenosti približne 140 kilometrov. Na dopravu zamestnávateľ prispieva až 70 %, čo zamestnancom výrazne znižuje cestovné náklady a odľahčuje ich rodinný rozpočet. Tri bratislavské linky môžu zamestnanci využívať úplne bezplatne. Doprava je zamestnancom zabezpečovaná na 8-hodinové zmeny 7 dní v týždni.

Manažment autobusových liniek bol vo VW SK nasadený na začiatku roka 2016. V danom rozsahu sa v súčasnosti podľa informácií spoločnosti nevyužíva v žiadnej inej firme na Slovensku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111