26. 11. 2012 Zodpovedné podnikanie

VSE podporila 207 dobrovoľníckych projektov svojich zamestnancov

Zamestnanci VSE pomáhajú vo svojom voľnom čase rôznym organizáciam.

Mnohí zamestnanci VSE sú vo svojom voľnom čase aktívni a dobrovoľnícky pomáhajú rôznym organizáciám. VSE finančne podporuje projekty tých subjektov, v ktorých sa zamestnanci osobne angažujú. Za šesť rokov sa takto podarilo naplniť heslo programu „Pomáhame spoločne“ a spoločnými silami sa zrealizovalo 207 projektov za viac ako 130 000 €.

Jedným z podporených projektov je aj úprava interiéru neziskovej organizácie LUX, ktorá predstavuje útočisko pre viac ako 200 detí so zdravotným hendikepom a tiež pre seniorov odkázaných na pomoc. Štrnásť kolegov zo Skupiny VSE sa v rámci svojho voľného času rozhodlo podať pomocnú ruku tomuto zariadeniu. „Za finančné prostriedky získané z VSE bol nakúpený materiál a počas troch dní sme vymaľovali chodbu a zosvetlili tak priestory organizácie. Podarilo sa nám spríjemniť a zútulniť prostredie týchto ľudí, ktorí nemali v živote toľko šťastia ako my ostatní. Zároveň to bolo pre nás všetkých výborné odreagovanie sa od každodennej práce,“ vysvetľuje, dôvod svojej osobnej angažovanosti Patrícia Andrejcová, jedna z dlhoročných dobrovoľníčok vo VSE.

V tomto roku sa do zamestnaneckého sponzoringového fondu RWE Companius zapojilo viac ako 50 zamestnancov a spoločnosť prerozdelila takmer 25 000 € na projekty z oblasti športu, vzdelávania, kultúry, ekológie a sociálnej oblasti.

Zdroj: TS VSE

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111