21. 07. 2014 Zodpovedné podnikanie

Všímavosťou k flexibilite a kreatívnosti

Ako sa dnešní zamestnanci vyrovnávajú so zmenou? Pomôcť im môže mindfulness (všímavosť).

Ako vyzerá dnešný zamestnanec korporácie na Slovensku? Väčšinou ukončil vysokú školu, ovláda aspoň anglický jazyk a vykonáva pravidelne pridelenú činnosť, ktorej výsledok sa k nemu mnohokrát nedostane. Dostáva množstvo výhod, od možnosti učenia sa cudzieho jazyka, cez rôzne poukazy až po možnosti rôzneho typu vzdelávania. Kultúrou spoločnosti je podporovaný k tomu aby napredoval či už postupom vertikálnym alebo horizontálnym. Postupne, ak je šikovný, dostáva vyšší plat, viac uznania alebo má aj viac moci a kontroly. Toto sú často motívy, prečo pracovať pre väčšiu zahraničnú korporáciu, ale aj stredne veľkú firmu z menšími možnosťami vplyvu zato širšími kompetenciami. Takto vyzerajú aj lídri – motivovaní úspechom, vidinou peňazí a ovládaním stále viac ľudí, či viac aktivít.

Dnešná premenlivá situácia na trhu vyžaduje od lídrov a zamestnancov spoločností jednoznačne vysokú produktivitu, zanietenosť k svojej práci, proaktívne reagovanie na časté zmeny a správne rozhodnutia, ktoré sú postavené na celostnom vnímaní  udalosti v prítomnom momente.

Tieto schopnosti dokážu mať len ľudia, ktorí sú autentickí, vedomí seba, svojich silných a slabých stránok a vedia spracovávať dennodenný stres a emócie bez dopadu na ich zdravie a na správne rozhodnutia.  Čo robia spoločnosti preto, aby si takýchto ľudí vychovali a pracovali by pre nich?

V poslednom desaťročí je vo svete počnúc od našich rakúskych susedov až po USA v  biznise veľký trend programov založených na Mindfulness (všímavosti). Techniky mindfulness majú pôvod v ázijských kultúrach a americkí psychológovia už v sedemdesiatych rokoch začali tieto techniky prispôsobovať na využitie v západnej kultúre. V zdravotníctve majú podobu programov na redukciu stresu a  znižovanie jeho fyzických príznakov. Postupne sú čoraz viac využívané aj v biznisovom prostredí.

Čo má mindfulness spoločné s biznisom?

Mindfulness je zameriavanie sa na prítomný moment otvorene a bez posudzovania. Umožňuje nám byť úplne prítomní, vedomí si samých seba a svojho vplyvu na ľudí. Jej trénovaním sa staneme senzitívnejšími na reakcie ľudí aj v stresových situáciách a nepremárnime možnosti urobiť niečo inak a lepšie.

Zvyšovaním zručnosti mindfulness zvyšujeme súcit voči druhým. Ďalej sa nám zvyšuje schopnosť sebauvedomovania, vďaka ktorej vieme lepšie regulovať svoje emócie a robíme lepšie rozhodnutia, keďže nie sú ovplyvňované stresom, hnevom, pýchou, alebo inou negatívnou emóciou. Zlepšuje sa nám aj sebadisciplína a sme viac zapojení do svojho života, do života firmy, v ktorej pracujeme, zatiaľ čo si udržujeme životnú rovnováhu.

Výskumy ukazujú, že vloženie mindfulness do života a jej pravidelný nácvik vyvoláva výrazné zmeny v mozgu. Absolventi programov sa prejavujú väčšou flexibilitou, kreativitou a inovatívnosťou.

Využitie mindfulness je pre organizáciu možným spôsobom ako sa čo najlepšie adaptovať na zmenu, a tým sa stať silnejším na trhu.

Mindfulness už vo svete využívajú firmy ako Apple, Boeing, Deutsche Bank, eBay, Facebook, Ford Motor, General Mills, Google, Twitter či Yahoo, ako aj mnohé ekonomické školy, NASA a Ministerstvo obrany v USA.

Autorkou je Zuzana Podkonická, klinická psychologička a senior konzultantka v spoločnosti Scott & Hagget. Konzultačná a tréningová spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2003.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.