14. 12. 2016 Zodpovedné podnikanie

VÚB banka, a.s. myslí na zdravie svojich zamestnancov

Spoločnosť VÚB banka dlhodobo realizuje programy, ktorých cieľom je efektívna komunikácia a dialóg so zamestnancami.

Zamestnanci sú vo VÚB banke chápaní ako jeden z najvýznamnejších kľúčových partnerov. VÚB banka si plne uvedomuje, že sú dôležitou súčasťou každodenných podnikateľských aktivít banky a za jej dosiahnutým úspechom sa skrývajú odborné znalosti zamestnancov a kvalitne poskytované služby klientom. Banka si ctí hodnotu a prínos každého zamestnanca. Práve preto dlhodobo realizuje programy, ktorých cieľom je efektívna komunikácia a dialóg s nimi, vďaka ktorému je zabezpečované správne identifikovanie potrieb a požiadaviek zamestnancov.

Pre VÚB banku je veľmi dôležité mať organizáciu, v ktorej zamestnanci vykonávajú svoju prácu v dobrom zdraví a plní energie. Preto ponúka zamestnancom benefity nad rámec zákona v podobe podpory zdravotných prehliadok, pracovných dní voľna nad rámec zákonníka práce, organizovania Dňa zdravia, či poskytnutia relaxačných poukazov.

Sychravé počasie a časové vyťaženie núti všetkých viac myslieť na svoje zdravie. Na zdravie zamestnancov VÚB banky v týchto dňoch však myslí aj ich zamestnávateľ. S jabĺčkom pre každého zamestnanca počas celého týždňa a poučným sloganom „Daj si jedno jabĺčko každý deň a lekára neuvidíš“ sa banka rozhodla prispieť k zdraviu svojich zamestnancov. Tí boli motivovaní posilniť si svoju imunitu aj zábavnou formou. Medzi jabĺčka gala bola zamiešaná aj úplne nová odroda – červené zvonka, červené zvnútra. Tí, ktorí mali to šťastie a pochutili si na týchto výnimočných jabĺčkach, získali malý darček.

 

Zdroj: TS VÚB banka

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.