05. 12. 2016 Zodpovedné podnikanie

VÚB banka chráni životné prostredie (zase o trochu viac)

Prejdite na elektronické výpisy a ochráňte tak životné prostredie i svoje finančné údaje vďaka VÚB banke.

Aj keď VÚB banka ako finančná inštitúcia nemá svojou činnosťou priamy negatívny vplyv na životné prostredie, všetky podnikateľské aktivity praktizuje spôsobom šetrným k prírode. Víziou zodpovedne správajúcej sa banky je trvalo udržateľný rozvoj, ochrana prírody a životného prostredia, ktoré považuje za prirodzenú súčasť svojho pôsobenia.

Tieto iniciatívy deklaruje dodržiavaním pevne definovaných interných pravidiel a Etického kódexu, ktorý je nástrojom riadenia a súčasťou širšej vízie spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti skupiny. Opatrenia na zníženie environmentálneho dopadu má spoločnosť zakotvené v Environmentálnej politike skupiny VÚB a ako súčasť medzinárodnej bankovej skupiny sa riadi Rovníkovými princípmi (Equator Principles) a Globálnou dohodou OSN (UN Global Compact).

VÚB banka uprednostňuje ekologické produkty, dodávateľov prijímajúcich opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov svojej činnosti na životné prostredie, v oblasti správy a údržby budov spoločnosti systematicky pristupujúce k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch svojho podnikania a pri rozhodnutiach týkajúcich sa investícií a poskytovania úverov banka berie do úvahy aj spoločenské a environmentálne riziká.

Banka sa v uplynulých rokoch pripojila k celosvetovým oslavám Medzinárodného dňa životného prostredia, ktoré využila na zvýšenie povedomia svojich zamestnancov o environmentálnych dopadoch ich správania, zapojila sa do Európskeho týždňa mobility, kedy internou kampaňou informovala o inteligentnej a udržateľnej mobilite a šetrnejších možnostiach prepravy, začala s používaním ekologických obálok z čisto prírodných materiálov označených certifikovaným logom Green Energy.

Priorita minimalizovania negatívneho vplyvu na životné prostredie sa prejavuje i tento rok. V novembri VÚB banka motivovala svojich klientov k prechodu na elektronické výpisy. S mottom „Prejdite na e-Výpisy, uľahčia vám život“ oslovila všetkých svojich klientov, aj zamestnancov, aby zmenili spôsob doručovania papierových výpisov na elektronické. Vtipnými výstižnými obrázkami a sloganmi apelovala na všetkých vlastníkov účtov, aby sa pridali a vďaka elektronickým výpisom šetrili miesto i prírodu a chránili svoje osobné údaje. Banka upozornila na jednoduchosť zmeny a výhody elektronického formátu PDF inštruktážnym videom, čím sa zamerala na čo najvyššiu možnú motiváciu klientov k zmene, aby tak prispela k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie v čo najvyššej miere.

 

Zdroj: TS VÚB banka

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111