31. 05. 2019 Nadácia Pontis

Vydali sme výročnú správu za rok 2018

V Nadácii Pontis už viac ako dvadsať rokov spájame mimovládne organizácie, firmy, jednotlivcov, inštitúcie a dobrých úradníkov. Naším cieľom je, aby každý občan našej krajiny mal možnosť zodpovedne rozhodnúť o svojom živote, mal k tomu potrebné zručnosti, postoje a hodnoty a dokázal realizovať svoj potenciál. Veľmi si vážime, že sme boli za toto úsilie minulý rok ocenení Veľvyslanectvom USA na Slovensku cenou Woodrow Wilson Award.

Ukázalo nám to tri skutočnosti:

→ Dôležitosť našich koreňov a hodnotového ukotvenia pre naše súčasné postoje, bezprostredne spojené s ľuďmi, ktorí túto cestu kráčali pred nami a stále nám pomáhajú. Veľa sa podarilo. Máme kvalitnú občiansku spoločnosť, základy trhového hospodárstva, inštitúcií… Sme súčasťou demokratického, európskeho a transatlantického spoločenstva. Avšak veľa výziev, aj tých primárnych, ostáva nevyriešených.

→  Táto krajina stojí na ľuďoch. Potenciál Slovenska napĺňa množstvo sociálnych inovátorov, nositeľov zmien vo vnútri inštitúcií a tiež tvorcov spoločenského a finančného kapitálu, ktorí bojujú o reálnu zmenu vo fungovaní školstva, zdravotníctva, súdnictva, justície, prokuratúry a za zmenu v nastavení systému. V Nadácii Pontis sa snažíme byť pre týchto ľudí mostom, motorom, zdrojom a energiou.

→ Neustály boj s vládnou mocou o elementárne zmeny v systéme už nemôže byť cestou. V čase, keď sa svet okolo nás hýbe závratným tempom dopredu, a komplexnosť problémov, ktoré treba riešiť, sú sami o sebe výzvou, potrebujeme žiť a pracovať v krajine, kde všetci ťaháme za jeden povraz. Potrebujeme štát, ktorý pracuje pre ľudí. Štát, na čele ktorého sú čestní a múdri ľudia.

V Nadácii Pontis budeme aj naďalej robiť všetko pre to, aby sme vzdelávaním a zodpovedným podnikaním pomáhali nastavovať povedomie občanov a firiem tejto krajiny v demokraciu, sociálne inovácie, filantropiu, skutočné, principiálne a udržateľné riešenia pre planétu.

Ďakujeme, že aj tento rok ste pri nás stáli, boli ste našou inšpiráciou, našimi radcami a mentormi. Spolu s vami sme mohli zabojovať o slušné Slovensko a posunúť aj seba o kúsok dopredu. Patrí Vám aj v mene mojich kolegov obrovská vďaka.

Píše Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis vo svojom príhovore vo Výročnej správe Nadácie Pontis za rok 2018.

Pozrite si našu výročnú správu za rok 2018

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram