23. 08. 2013 Nadácia Pontis

Výroba vtáčích búdok

Naše zariadenie Harmónia sa zapojilo do podujatia Naše Mesto s grantovou podporou Nadácie Pontis.

Harmónia je zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zmyslom podujatia Naše Mesto je myšlienka firemného dobrovoľníctva – zamestnanci firiem prichádzajú ako dobrovoľníci priamo do organizácií, ktorým pomáhajú pri realizácii rôznych aktivít. Projektom sme navrhli aktivitu pod názvom Výroba vtáčích búdok, ktorú Nadácia PONTIS podporila. Získali sme tak nielen pomoc dobrovoľníkov, ale aj finančné prostriedky na zakúpenie potrebného náradia a materiálu. Do nášho zariadenia prišli dvaja dobrovoľníci z blízkeho útulku, ktorí pomáhali našim obyvateľom pri výrobe vtáčích búdok pod vedením koordinátora projektu. Počasie nám prialo, a tak sme vyrábali v areáli zariadenia. Samotná výroba sa začala už o deviatej hodine ráno a jej výsledkom sa stali tri drevené vtáčie búdky. Nakoľko naše zariadenie už podobná búdka zdobí, rozhodli sme sa nechať si len jednu. Druhú dáme útulku, z ktorého boli dobrovoľníci, tretiu venujeme Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Tým chceme podporiť aj ekologickú myšlienku, a tak naše ručne vyrobené vtáčie búdky zlepšia hniezdne možnosti pre malé druhy spevavcov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111