27. 04. 2016 Zodpovedné podnikanie

Výročná správa spoločnosti Coca-Cola HBC za rok 2015: Dôraz kladieme na trvalo udržateľný rast

Coca-Cola HBC zverejnila svoju výročnú správu s názvom „Refreshing business“. Významná časť reportu je venovaná i problematike udržateľného rastu.

 Ilustračná fotografia. ©Anthony Dawson/Flickr.com

Spoločnosť Coca-Cola HBC, najväčší výrobca nealkoholických nápojov spoločnosti The Coca-Cola Company v Európe, zverejnila svoju výročnú správu s názvom „Refreshing business“. Spoločnosť CC HBC operuje v 28 krajinách Európy, Ázie a Afriky a poskytuje svoje produkty približne 590 miliónom ľudí. Akcie CC HBC sú obchodované na burzách v Aténach, New Yorku a Londýne. V minulom roku vygenerovala spoločnosť čistý zisk 280 miliónov EUR, na daniach zaplatila 271 miliónov EUR a investovala 8,2 do komunitárnych programov v krajinách, kde pôsobí.

Coca-Cola HBC zlepšila svoj reporting o udržateľnosti prijatím štandardov GRI G4

Štvrtá integrovaná výročná správa spoločnosti Coca-Cola HBC prináša detailnú informáciu o všetkých aspektoch jej podnikania, vrátane dôležitej časti, ktorá sa venuje trvalo udržateľnému rastu. V tomto roku spoločnosť posunula reporting o krok ďalej tým, že aspekty trvalej udržateľnosti v integrovanej výročnej správe pripravila v súlade so smernicou G4, podľa štandardov tzv. Global Reporting Initiative (GRI). Coca-Cola HBC bola už druhýkrát v rade vyhodnotená ako líder v kategórii nealkoholických nápojov v Európe i vo svete v rámci rebríčka trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) a Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe).

„Rok 2015 sa niesol v znamení vynikajúcich výsledkov a úspechov, výrazného zlepšenia všetkých aspektov nášho podnikania. Rozšírili sme portfólio našich produktov, aby sme dali našim spotrebiteľom možnosť výberu, zlepšili sme naše schopnosti v oblasti služieb zákazníkom a viac sme zapojili talentovaných ľudí. Posilnili sme náš záväzok, že trvalá udržateľnosť sa stane prirodzenou súčasťou nášho podnikania a hnacím motorom pre náš ďalší rast. Pomôže nám v tom zlepšenie reportingu prostredníctvom prijatia komplexných štandardov GRI G4 a zavedenie nových iniciatív, akou je napríklad riadenie financií pre trvalo udržateľný rozvoj,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti CC HBC Dimitris Lois.

Výsledky spoločnosť Coca-Cola HBC za rok 2015 hovoria za všetko

Cieľom Coca-Cola HBC je vytvárať hodnoty pre všetky zúčastnené strany a obchodný model spoločnosti to demonštruje prostredníctvom výstupov a výsledkov. Tie sú v roku 2015 nasledujúce:

 • spoločnosť predala viac ako 2 miliardy jednotkových prepraviek na trhoch s celkovým počtom 594 miliónov spotrebiteľov
 • priamo zamestnala globálne viac ako 33 000 osôb
 • generovala čistý zisk 280 miliónov EUR
 • zaplatila 271 miliónov EUR na daniach
 • investovala 8,2 milióna EUR do komunitárnych programov
 • investovala 6 000 hodín zamestnaneckej dobrovoľníckej práce
 • znížila spotrebu vody o 5,5 % oproti roku 2014
 • znížila intenzitu CO2 (uhlíkovej emisie) o 14,2 % oproti roku 201

Pokiaľ ide o tri piliere trvalej udržateľnosti CC HBC, medzi kľúčové udalosti roku 2015 patria:

Ekonomický pilier:

 • vyplatenie 1 070 miliónov EUR v rámci výplat a zamestnaneckých benefitov
 • spolupráca s viac ako 43 000 dodávateľmi
 • dosiahnutie priamej a nepriamej zamestnanosti viac ako 600 000 osôb

Ekologický pilier:

 • predstavenie vedecky podložených cieľov k zníženiu uhlíkových emisií, ktoré boli schválené nadnárodnou neziskovou organizáciou World Resources Institute (WRI) – CC HBC bola medzi prvými dvanástimi spoločnosťami na svete, ktorým boli ciele schválené
 • investícia 5,3 milióna EUR do iniciatív zaoberajúcich sa úsporou energie, znížením spotreby o 375 miliónov mega joulov
 • recyklácia 91 % vzniknutého odpadu

Sociálny pilier:

 • investícia 2 milióny EUR do rozvojových programov pre mládež
 • 33 % manažérskych pozícií obsadených ženami
 • partnerstvo s viac ako 230 neziskovými organizáciami v 28 krajinách

Integrovanú výročnú správu spoločnosti Coca-Cola HBC za rok 2015 s názvom „Refreshing business“ si môžete stiahnuť v anglickom origináli tu: http://www.coca-colahellenic.com/investorrelations/annualreports

 

Zdroj: TS Coca-Cola HBC AG

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111