20. 09. 2013 Nadácia Pontis

Vytvorte mapu environmentálnych ukazovateľov pre Strom života

Vytvorte mapu (napr. Bing či google maps), ktorá bude obsahovať informácie o environmentálnych indikátoroch.

O organizácii
V našom občianskom združení Strom života sa od svojho vzniku v roku 1979 usilujeme o zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska pre budúce generácie. Ich záchranu a obnovu realizujeme formou dobrovoľníckej práce. V súčasnosti Strom života dlhodobo spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti systematickej a pravidelnej činnosti s mládežou. V rámci tejto spolupráce vytvárame vzdelávacie materiály a metodiky zamerané na tému environmentálnej výchovy, najmä pre základné školy. V súvislosti s týmto máme vytvorenú sieť partnerských škôl po celom Slovensku.

Východisková situácia
Ako organizácia pracujúca s mládežou na základných školách sa snažíme vytvárať inovatívne aktivity zamerané na túto cieľovú skupinu. Nápad, ktorý by chceme realizovať, ale nemáme naňho dostatočné technické kapacity, je vytvorenie interaktívnej mapy, ktorá by obsahovala lokálne environmentálne ukazovatele, ktoré by pre mapu poskytovali žiaci základných škôl z celého Slovenska.

Dobrovoľnícke zadanie
Naša organizácia by potrebovala, aby človek zdatný v IT vytvoril mapu (napríklad BING, alebo google maps), ktorá by obsahovala „značky“ s informáciami o lokálnych environmentálnych indikátoroch (napríklad čistota vody, ovzdušia), ktoré namerajú deti po celom Slovensku. Táto mapa bude potom zverejnená a aktualizovaná na stránke Stromu života.

Očakávaný výsledok spolupráce
Vytvorenie mapy, na ktorej budú dostupné informácie o lokálnych environmentálnych ukazovateľoch.

Profil dobrovoľníka
znalosť práce s so softvérom máp (API, SDK a pod.)

Rozsah práce
Aktivitu odhadujeme na 120 hodín dobrovoľníckeho času v rozmedzí 6 mesiacov. Zabezpečíme dobrú a pravidelnú komunikáciu a podklady pre obsah mapy. Sídlime v Bratislave, no aktivita môže byť vykonávaná aj na diaľku, prostredníctvom emailu či telefónu.

Partner
Strom života

Termín
do konca roka 2013

 

PRIHLÁSTE SA!

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111