29. 07. 2017 Filantropia

Vývojár COrvusu: Nechceli sme sa nechať obmedzovať modernejšími technológiami

Sada aplikácií COrvus pomáha nevidiacim naplno využívať výhody smartfónov, aj napriek ich hendikepu.

Jedinečná sada aplikácií s názvom COrvus, ktorej vývoj podporil Nadačný fond Telekom,  pomáha nevidiacim naplno využívať akýkoľvek smartfón. Jej vývojár Roman Martinkovič tvrdí, že nevidiacim netreba vymýšľať špeciálne pomôcky. Stačí pri vývoji bežných vecí pamätať na to, že ľudia sú rôzni. V rozhovore tiež poodhaľuje zákulisie vzniku aplikácie aj plány do budúcnosti.

Zdroj: COrvus

Prečo ste sa rozhodli vyvinúť sadu aplikácií COrvus pre ľudí so zrakovým postihnutím?

Nechceli sme si pripustiť, že nové technológie nás majú paradoxne viac obmedzovať, ako tie staršie. Potrebovali sme vyriešiť, ako my a naši kolegovia so zrakovým postihnutím budeme so smartfónmi ďalej plnohodnotne a samostatne fungovať. Preto sme sa v apríli 2013 pustili do vývoja vlastného riešenia. Až neskôr sa ukázalo, že môže byť zaujímavé pre oveľa širšiu skupinu ľudí.

Nevidiaci majú predsa svoje špecializované telefóny, nebolo to dostačujúce?

Dnes už majú, ale v čase, keď sme s vývojom COrvusu začínali, nebolo iné rozumné riešenie. Posledný dobre prístupný telefón bol vyrobený koncom roka 2012. Bolo jasné, že nevidiaci skôr, či neskôr, budú musieť prejsť na dotykové smartfóny.

Ako sa COrvus líši od iných dostupných zariadení na telefonovanie pre nevidiacich?

Dnes už naozaj existuje niekoľko málo špecializovaných zariadení na telefonovanie pre ľudí so zrakovým postihnutím. No i napriek tomu sa ukazuje, že naša cesta mala zmysel a bola správna. Nevidiaci nie sú totiž jednoliatou masou, kde každý chce a potrebuje to isté. Rovnako ako vidiaci, i my sme rozdielni. Jeden má rád väčší mobil, iný uprednostňuje funkcionalitu a „nadupanú“ výbavu, ďalší cenu. Naše riešenie je software, ktorý je možné nainštalovať do takmer každého telefónu s Androidom, a tak si môže používateľ vybrať, aký telefón mu vyhovuje. Zatiaľ čo za špeciálny telefón zaplatí aj 700 – 800 eur, pri našom riešení môže použiť napr. aj mobil od operátora za 1 euro.

Aké funkcionality teda COrvus ponúka?

S COrvusom vedia jeho používatelia ľahko a efektívne telefonovať, písať i čítať SMS správy, e-maily, poznámky,… V špeciálnom prostredí majú tiež k dispozícii kalkulačku, hry, či aplikáciu pre športovcov. Predmety, napr. zaváraniny v sklenenej fľaši, môžu rozpoznať vďaka čítačke malých nalepovacích QR kódov, ktorými si môžu označiť ako predmety, tak i dokumenty a následne im priradiť zvukovú poznámku. Ak viac, ako 20 modulov špeciálneho prostredia nevidiacim nepostačuje, majú k dispozícii aj špeciálny čítač obrazovky, s ktorým môžu podobne ovládať i bežné aplikácie Androidu. Tým sa ich možnosti neuveriteľne rozširujú.

Napríklad ako dokážu nepočujúci napísať SMS?

Pri písaní len položíte prst na display a podľa toho, akým smerom sa vydáte a koľko budete prst po obrazovke posúvať, také písmeno zapíšete. Napr. pre zapísanie písmena „A“ položím prst kdekoľvek na obrazovku a len krátko potiahnem hore. Pri písmene „B“ potiahnem do hora o niečo viac. Písmená sú rozložené podobne, ako na starej klávesnici. Len potiahnete prst správnym smerom a keď počujete to správne písmeno, prst uvoľníte – dvihnete.

Zdroj: COrvus

Aké je spojenie nevidiacich s technikou? Majú s jej obsluhou celkovo problémy, alebo ju zvládajú?

Techniku  sa snažíme  naplno využívať v náš prospech. Druhým dychom však priznávame, že nie vždy sa nám to darí. Je tu totiž mnoho prekážok, ktoré nám do cesty z času na čas postaví nová technológia či moderný dizajn. Zas a znova musíme pripomínať dizajnérom a výrobcom, že aj my sme tu a vďaka tomuto prudkému vývoju, ktorý neberie ohľady na inakosť, sa nechceme dostať do izolácie.  COrvus je dôkazom toho, že aj zdanlivo neprispôsobiteľné zariadenie je možné prispôsobiť špecifickým potrebám nevidiacich, len treba chcieť. Že netreba vyvíjať špeciálnu pomôcku, len  už pri vývoji bežných vecí pamätať na to, že ľudia sú naozaj rôzni.

Čo vás pri vašom kontakte so slabozrakými najviac prekvapilo?

Možno pocit, že existuje stále viac mladých pasívnych ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí nie sú dosť motivovaní sami riešiť svoju situáciu a riešenie nechávajú na niekoho iného. Asi je to trochu stavom integrácie u nás. V každom prípade aj COrvus je jedným z nástrojov, ako aj takýchto ľudí vťahovať opäť do sveta, prinášať im informácie, umožňovať im komunikáciu, zvyšovať ich bezpečnosť, posilňovať súkromie a bojovať s pasivitou.

Čo by pomohlo COrvusu v jeho rozvíjaní?

Odhaduje sa, že na Slovensku je cca. 75 000 ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím, kam ale patrí aj veľmi široká skupina slabozrakých. Vo všeobecnosti však ide o pomerne úzku cieľovú skupinu. Preto sú aj skutočné náklady na jednu licenciu oveľa vyššie, ako je to u bežných aplikácií a vývoj sa bez podpory filantropov nezaobíde. Aby COrvus bol životaschopným projektom, musí sa dostať i do zahraničia, teda aspoň do polovice EÚ. Dnes ho okrem Slovákov používajú Česi i Poliaci a my sa tešíme, že onedlho sa pridá niekoľko ďalších krajín.

Aké úspechy ste zožali so sadou aplikácií?

O tom, že s COrvusom sme sa vydali dobrou cestou svedčí i mnoho ocenení. Napr. umiestnenie v prvej trojke najlepších projektov kategórie Society prestížnej slovenskej súťaže Startup Awards 2016, či prvé miesto v kategórii Technology for GOOD najväčšieho Impact inkubátora, realizovaného Impact HUBom v Bratislave. V marci 2017 sme dokonca vyhrali súťaž World Summit Awards v kategórii Inclusion and Empowerment . V tom istom mesiaci Stopku poctil svojou návštevou i pán prezident Andrej Kiska, ktorý sa o COrvus veľmi zaujímal a ktorý nás pozval i na svoju pracovnú cestu do Izraela. Vďaka tomu pribudne k 8 lokalizáciám COrvusu už onedlho i hebrejčina, čo umožní, aby ho používali nevidiaci a slabozrakí aj z tejto krajiny. Máme pozitívnu spätnú väzbu od 28 centier sociálnej rehabilitácie na Slovensku, v Čechách i Poľsku, tiež kladné hodnotenie nemeckého recenzenta pomôcok pre nevidiacich INCOBS, úspešne sme prezentovali na medzinárodnej výstave pomôcok SightCity vo Frankfurte. No najdôležitejšia je pre nás spokojnosť nevidiacich a slabozrakých používateľov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111