29. 04. 2016 Nadácia Pontis

Významné ocenie putuje na Slovensko

Štefan Straka, zakladateľ združenia Svatobor, bol v Prahe slávnostne vyhlásený ako Ashoka Fellow.

Stalo sa tak 19. 4. 2016 na podujatí „Ze:mě změny“ v Prahe, ktoré organizovala Ashoka Česká republika.

Kto je to Ashoka Fellow?

Len osobnosti verejného života, ktoré sa dlhodobo s úspechom venujú spoločensky prospešným aktivitám a zlepšujú sociálne problémy krajiny sa stávajú doživotnými členmi celosvetovej siete inovatívnych sociálnych podnikateľov Ashoka. Ashoka od roku 1980 dodnes zvolila viac než 3 500 hýbateľov systémových zmien v takmer 90 krajinách sveta. Okrem Štefana Straku predstavila Ashoka Česká republika na podujatí dve nové členky Ashoka siete z ČR, Kláru Laurenčíkovú (organizácia ČOSIV) a Dagmar Doubravovú (Centrum Rubikon).

Prečo práve Štefan Straka?

Štefan Straka identifikoval potenciál slovenského vidieka v jeho nevyužitej pôde a v nevyužitých ľuďoch. Väčšina z najchudobnejšieho obyvateľstva na vidieku sú Rómovia, pre ktorých nebola kultivácia pôdy nikdy stálym zamestnaním. Štefan tu videl príležitosť pre vylúčené komunity a začal ich spájať s nevyužitou pôdou, aby mohli farmárčiť. Štefanov model ekologického farmárčenia pôsobí na viacerých úrovniach: zlepšuje potravinovú sebestačnosť chudobných, umožňuje im nájsť zmysel a stálosť v živote, buduje novú komunitnú identitu a tým pomáha narušiť cyklus sociálneho vylúčenia. Štefanova iniciatíva zaujala i vládu, cirkev, mimovládne organizácie, či nadácie, ktoré mu pomáhajú jeho model šíriť.

K rastu a rozvoju sociálnych inovátorov, tj. hnacej sily systémových spoločenských zmien je potrebný celý súbor podporných opatrení – rozmanité zdroje financovania, mentoring, odborné poradenstvo, úzka spolupráca medzi svetom podnikania, mimovládnym i verejným sektorom. Spolu tak tvoria „ekosystém“ sociálnych inovácií.

Cieľom stretnutia „Ze:mě změny“ bolo spoločne hľadať riešenia výziev, ktoré pred hýbateľmi spoločensky prospešných zmien dnes v Česku a na Slovensku stoja, a taktiež cesty, ako spoločne odstraňovať bariéry pre ich rast a rozvoj.

Štefanovi srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu s ním – napríklad už čoskoro na Pro Bono Maratóne.

Štefan Straka (vľavo)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111