04. 01. 2017 Zodpovedné podnikanie

Vyznáte sa v exekúciách?

Otvárame tohtoročnú sériu Pro Bono tréningov! Prihláste sa na januárové školenie a dozveďte sa všetko podstatné o exekúciách.

V roku 2016 sme zorganizovali v rámci Maratónu dobrovoľníctva (podujatia Naše Mesto a Pro Bono Marátón) aj 14 bezplatných tréningov pre vyše 250 účastníkov z 200 neziskových organizácií. Tento rok sme sa rozhodli ponúkať školenia celoročne a nielen pre neziskovky, ale aj školy. Experti z business a právneho prostredia sa navyše budú s vami deliť o ich skúsenosti počas celého dňa. Prihlasovanie spúšťame vždy v prvý týždeň v mesiaci a tréning sa uskutoční posledný štvrtok alebo piatok.

Pozývame vás na prvé školenie tohto roku, ktorý otvárame témou „Exekúcie“. Kapacita je 20 miest, pričom za jednu neziskovú organizáciu sa môže prihlásiť len jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený budeme vás kontaktovať s možnosťou ponúknuť miesto aj vašim kolegom. Termín prihlasovania je do 13.1. Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Prihlasovací formulár nájdete nižšie pod textom.

Dátum: 27.1.2017
Čas: 10:00 – 16:00
Miesto: Educafe, Robotnícka 20/5, 831 03 Bratislava
Školiteľ/ka: Mgr. Gabriela Hornáčková, advokátka
Kapacita: 20 ľudí

Čo sa dozviete?
Tréning sa bude zameriavať na problematiku exekučného práva a s ním súvisiaceho exekučného konania. Poukáže na základné pojmy exekučného poriadku, uvedie Vás do jeho problematiky a následne zhrnie aktuálne problémy súvisiace s exekučnými konaniami a zmenami v legislatíve. Advokátka Vám ďalej poskytne praktické rady ako sa vyhnúť exekúciám, ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť aby sa ich dokázala zbaviť. V neposlednom rade sa dozviete o možnostiach osobného konkurzu a jeho podmienky de lege ferenda.

Školiteľka
Gabriela pracovala od roku 2012 na oddelení pohľadávok v advokátskej kancelárii SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., kde sa zaoberala najmä vymáhaním pohľadávok, ktoré vznikli z obchodných alebo spotrebiteľských vzťahov. Zároveň od roku 2014 spolupracovala so správcami konkurznej podstaty Mgr. Marekom Benkom, LLM. a JUDr. Alexandrom Kasatkinom, LLM. V súčasnosti pracuje v advokátskej kancelárii Weis & partners, s.r.o., kde okrem iného pomáha pri riešení spotrebiteľských sporov klientom občianskeho združenia Občan v núdzi a aktívne sa zapája do procesu oddlžovania klientov neziskovej organizácie Proti prúdu.

Agenda tréningu
1. Pojem exekúcie, exekučný poriadok, exekučný titul
2. Priebeh exekučného konania
3. Spôsoby výkonu exekúcie
4. Možnosti vyhnúť sa exekučnému konaniu
5. Exekúcia a rozhodcovský rozsudok
6. Exekúcia „po novom“
7. Osobný bankrot ako spôsob zmazania svojich dlhov a jeho uplatnenie v blízkej budúcnosti – jeho výhody a podmienky

Prihlasovací formulár

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111