26. 05. 2016 Nadácia Pontis

Vyznáte sa v exekúciách?

Prihláste sa na bezplatný tréning s Mgr. Hornáčkovou a Mgr. Miroslavom Kriakom.

Prihláste sa na bezplátný právny tréning v oblasti exekúcií, ktorý sa koná v rámci Maratónu dobrovoľníctva 8.6.2016. 

 

Advokáti: Mgr. Gabriela Hornáčková, Mgr. Miroslav Kriak

Kapacita: max. 12 účastníkov

Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 82108 Bratislava

Čas: 8.6.2016,14:00 – 17:00

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

Exekúcie

Tréning sa venuje exekučnému právu, ponúka praktické rady ako sa vyhnúť exekúciám, ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť aby sa ich dokázala zbaviť. Advokát Vám ďalej vysvetlí aké sú druhy pohľadávok, dôvod ich vzniku a právny proces, ktorý nasleduje pokiaľ nie sú pohľadávky zaplatené.

 

Agenda:

14:00 – 14:15     / Privítanie a predstavenie prítomných

14:15 – 15:20     / Mgr. Gabriela Hornáčková

  • vznik pohľadávok, druhy pohľadávok, ich povaha, premlčanie pohľadávok, mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • dobrovoľná dražba, mimosúdne urovanie, uznanie dlhu
  • súdne vymáhanie pohľadávok – práva a povinnosti dlžníkov, veriteľov, postup po vynesení súdneho rozhodnutia
  • návrh na vyhlásenie konkurzu a podmienky vyhlásenia
  • reštrukturalizácia ako záchrana pred veriteľmi
  • trestnoprávne aspekty nezaplatenia dlhov
  • osobný bankrot a oddĺženie
  • problémy z praxe …možnosti na ukončenie vymáhania pohľadávok, postup pri konkurze a reštrukturalizácii, osobný bankrot

15:20 – 15:35     / Prestávka a občerstvenie

15:35 – 16:40     / Mgr. Miroslav Kriak

  • úvod do exekučného práva, čo sa deje keď sa pohľadávka dostala k exekútorovi, poverenie na vykonanie exekúcie, upovedomenie o začatí exekúcie, exekučný príkaz, spôsoby vykonávania exekúcie
  • trovy exekučného konania, nemajetnosť povinného, splátkový kalendár

16:40 – 17:00     / Ďalšie otázky a diskusia

 

 

Advokáti

Gabriela pracovala od roku 2012 na oddelení pohľadávok v advokátskej kancelárii SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., kde sa zaoberala najmä vymáhaním pohľadávok, ktoré vznikli z obchodných alebo spotrebiteľských vzťahov. Zároveň od roku 2014 spolupracovala so správcami konkurznej podstaty Mgr. Marekom Benkom, LLM. a JUDr. Alexandrom Kasatkinom, LLM. V súčasnosti pracuje v advokátskej kancelárii Weis & partners, s.r.o., kde okrem iného pomáha pri riešení spotrebiteľských sporov klientom občianskeho združenia Občan v núdzi a aktívne sa zapája do procesu oddlžovania klientov neziskovej organizácie Proti prúdu.

 

Miroslav vyštudoval právnickú fakultu Trnavskej  univerzity v Trnave, počas ktorej sa zameriaval na spotrebiteľské právo. Po stáži na Komisii na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorá pôsobí v rámci Ministerstva spravodlivosti SR začal spolupracovať s advokátskou kanceláriou Weis & Partners, v ktorej zastrašuje agendu spotrebiteľského práva. Miroslav v rámci svojej práce prevzal agendu o.z. Občan v núdzi, ktoré pomáha spotrebiteľom riešiť ich exekúcie. Naprieč Slovenskou republikou vedie desiatky sporov s rôznymi nebankovými spoločnosťami.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111