07. 12. 2015 Zodpovedné podnikanie

Vzdelávajú zamestnancov pre lepší život a získali za to ocenenie

Špedičná firma DeutschMann Internationale Spedition z Trebišova získala ocenenie Skvelý zamestnávateľ za rok 2014. Čo to pre ňu znamenalo?

Čo pre Vás znamenalo, že ste v kategórii Skvelý zamestnávateľ získali ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2014?

Ocenenie, ktoré sme získali, bolo pre nás veľkým zadosťučinením za všetku prácu, ktorú sme odviedli. Za všetky tie roky, keď sme sa snažili vytvoriť ľuďom čo najlepšie podmienky na pracovisku. Cítili sme sa naozaj ocenení za to, že sme v podstate suplovali úlohu štátu, čo sa týka vzdelávania. Tým, že naše výsledky ocenili odborníci, ktorí sú dostatočne zorientovaní v situácii, v ktorej sa Slovensko momentálne nachádza, dostalo sa nám potvrdenia, že naša dlhoročná snaha nie je vnímaná ako „bláznovstvo snílkov“, ale ako úprimná, poctivá a hlavne etická snaha o zlepšenie pomerov v hladovej doline, ktorou dnes Zemplín je.

Kam ste sa za posledný rok posunuli? Čo Váš projekt reálne priniesol a aký je jeho dopad?

ProgressBoard bol pre našich ľudí impulzom k štúdiu. Firma začala byť, aj na verejnosti, spájaná s požiadavkami na štúdium a ukazuje sa ako ideálne miesto pre tých, ktorý majú záujem o osobnostný rast a objektívne hodnotenie prínosu jednotlivca. Je pravdou, že tým, že sme vniesli trochu svetla do toho, ako sú ľudia ochotní pracovať na sebe, našlo sa pár kritikov, ktorým sa nepáčilo, že postup na vyššie pozície je spojený s potrebou štúdia. Štúdium iných bolo pre nich, ako červené plátno pre býka. Výsledkom bolo, že sa nám jemne prečistili rady, no ozdravili vzťahy. Dnes máme úplne jasno v tom, s kým môžeme v budúcnosti rátať na vedúce posty a kto bude dlhodobo spokojný so svojim referentským miestom.

Akým aktivitám v oblasti zodpovedného podnikania sa v súčasnosti venujete? Čo je pre Vás najdôležitejšie?

Okrem toho, že denno-denne produkujeme na svojich postoch najlepšie, ako vieme, nezabúdame na to, že sme súčasťou spoločnosti. Aj keď máme vážne námietky a s obavami sledujeme to, čo sa momentálne v Európe deje, podarilo sa nám zjednotiť názor našich ľudí na verejné dianie a zapojili sme ich do rozsiahlej zbierky na pomoc utečencom. Vyzbierali sme a osobne doručili do utečeneckého tábora v Rakúsku okolo 800 kg teplého šatstva. Pomohli sme aj pri iných príležitostiach, keď sme zaregistrovali, že je niekto v núdzi. Najdôležitejší pre nás sú však stále naši ľudia a región, v ktorom žijeme. Začali sme robiť prednášky na stredných školách. Snažíme sa osloviť čo najviac mladých ľudí, aby vedeli, že nemusia odchádzať za prácou do zahraničia, lebo TOP zamestnávateľ sídli práve v ich regióne a stále prijíma nových ľudí. Usporadúvame pre nich dni otvorených dverí, hravou formou ich oboznamujeme s fungovaním firmy a zoznamujeme so zamestnancami.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.