03. 03. 2017 Zodpovedné podnikanie

Vzdelávame vysokoškolských študentov ako pomáhať

Tí môžu riešiť reálne právne prípady neziskových organizácií či vypočuť si priamo od odborníkov z firiem príklady dobrej praxe z oblasti zodpovedného podnikania. Predmety si mohli zvoliť aj v tomto, letnom semestri.

Unikátny predmet spája právnické vzdelávanie s potrebami spoločnosti

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského si môžu študenti zapísať predmet Právna klinika neziskového sektora. Ten spája právne potreby mimovládnych organizácií, vzdelávanie budúcich právnikov a dobrú vôľu advokátov a advokátskych koncipientov.  

„Študenti pod vedením advokáta riešia reálne problémy neziskových organizácií. V závislosti od závažnosti prípadu pracujú v dvoj- až štvor-členných skupinách. Majú kľúčový podiel na vypracovaní konkrétneho výstupu,“ vysvetľuje Barbora Pálešová z Nadácie Pontis, ktorá koordinuje program Advokáti Pro Bono a spoluorganizuje tento predmet.

Zadania organizácií sa líšia podobne ako ich zamerania – o pomoc žiadajú centrá, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím či z marginalizovaných skupín, organizácie zameriavajúce sa na ochranu životného prostredia, environmentálnu výchovu a pod. Študenti sa tak môžu zamerať na oblasť, ktorá ich najviac zaujíma, vyskúšať si prácu s reálnym klientom a vypestovať si vzťah k poskytovaniu pro bono pomoci ešte počas štúdia.

Univerzita Komenského a Nadácia Pontis akreditovaný predmet otvorili už po piaty raz. Tento semester budú študentom poskytovať supervíziu advokátska kancelária Márton & Partner, Schönherr a korporátny člen programu DELL. Doteraz predmet absolvovalo vyše 80 študentov, ktorí pomohli viac ako tridsiatke neziskových organizácií.

Absolventi minuloročnej právnej kliniky

O zodpovednom podnikaní „z prvej ruky“

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave a Technickej univerzity v Košiciach zase majú možnosť spoznať, čo znamená zodpovednosť firiem v praxi. Počas celého nasledujúceho semestra sa budú môcť zúčastniť prednášok plných praktických skúseností a prípadových štúdií. 

„Študenti nahliadnu priamo do „kuchyne” zodpovedného podnikania. Každý týždeň totiž môžu diskutovať s podnikovými expertmi na aktuálne témy v tejto oblasti, ako sú napríklad motivácia zamestnancov, obehová ekonomika, diverzita na pracovisku, firemné dobrovoľníctvo a podobne,“ vysvetľuje Tatiana Čapová, ktorá kurzy koordinuje a zároveň pracuje ako programová koordinátorka pre CSR v Nadácii Pontis/Business Leaders Forum.

Akreditovaný predmet Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi organizuje združenie Business Leaders Forum (BLF) pri Nadácii Pontis v spolupráci s vyššie uvedenými univerzitami. „Ak si študenti osvoja výhody zodpovedného podnikania už počas štúdia, je veľká pravdepodobnosť, že budú neskôr takéto firmy aj vyhľadávať a uplatňovať naučené princípy v praxi, prípadne sa sami stanú zakladateľmi zodpovedných firiem,“ dodáva T. Čaplová.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa predmet prednáša v anglickom jazyku, aj vďaka tomu sa ho minulý semester zúčastnili študenti dovedna z 11-tich krajín. Svoju účasť na kurzoch v letnom semestri 2016/2017 potvrdili zástupcovia z nasledujúcich líderských spoločností na Slovensku: Adient Slovakia; GETRAG FORD Transmissions Slovakia; Kia Motors Slovakia; Kaufland Slovenská republika; Martinus.sk; NEAT; Philip Morris Slovakia; Skanska SK; Slovenská sporiteľňa; TaylorWessing e/n/w/c advokáti; Tesco Stores SR; TNT Express Worldwide; T-Systems Slovakia; U. S. Steel Košice; Volkswagen Slovakia; Východoslovenská energetika a WHIRLPOOL Slovakia.

Poznatky z oblasti zodpovedného podnikania si prostredníctvom inšpiratívnych prednášok a diskusií opäť rozšíri viac ako 100 študentov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6e5574f53e59030913fe1ef412f99eb3/5D1C54A3/t51.2885-15/sh0.08/e35/c93.0.894.894a/s640x640/52862846_2375458806011157_4696880114045977974_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ac61bf831eadae6a9c36606582ab44a2/5D10B53E/t51.2885-15/sh0.08/e35/c33.0.1013.1013/s640x640/52987463_308532119854286_2734008669732239946_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9e4945463573fe89f96ac43df79b894e/5D16AE03/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/53727096_424406908101978_5633214386096877140_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cd11fa7f60e8edfe68279b6f5dc825df/5D0D4348/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51957872_2012378798879089_8526679229970471933_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/5140a9f2b455a9afafb2beb20d2cbb6e/5D1D039D/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51628725_581991898878560_4677920732019372188_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/63f01298fe3e8425e4020b0eb3c82d6a/5D2BC2B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/d06a531797c4933574f8eeae31b83568/5D094FB4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/523afcaac4cce40e35c57e9a9462b7ea/5D4D82CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f5cbfe76dacb87560ae465d8eaca78a3/5D074CEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3001d8dde188dbcf7607c99932e4b0ef/5D09EF0C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/72c9439704b50c05e3ccd85671785f29/5D297537/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/802ab339170bfd29cdcaa0b19535a19f/5D1A9141/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net