15. 01. 2020 Sociálne inovácie

Webinár: Politiky sociálnej inovácie – hybridné biznis modely v praxi

Poponáhľajte sa! Ešte zostáva niekoľko voľných miest na náš webinár.

Neustále meniaci sa svet a nárast popularity SDGs, teda cieľov udržateľného rozvoja, nevyhnutne nabáda k nadväzovaniu spoluprác naprieč všetkými sektormi. Narastá trend hybridných biznis modelov, teda modelov, ktoré kladú dôraz na medzisektorovú spoluprácu a v ktorých sú štátna sféra a občianske organizácie kľúčovými aktérmi. Občianske organizácie rozumejú problémom miestnej komunity, štátna sféra odpovedá na jej potreby zavádzaním potrebných opatrení a biznis s oboma spolupracuje tak, aby prinášal hodnotu zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom a ostatným partnerom.

Cieľom webinára je na konkrétnych príkladoch a prípadových štúdiách ukázať podstatu a úlohu hybridného obchodného modelu. Lektorom je Dr. Volker Then, zakladateľ a výkonný riaditeľ Centra pre sociálne investovanie a inovácie (CSI) na Univerzite v Heidelbergu

Dozviete sa odpovede na otázky:

  • Akú úlohu môžu pri vytváraní sociálnych inovácií zohrávať hybridné biznis modely?
  • Ako súvisí tento model so sociálnymi inováciami a politikou?
  • Aké konkrétne príklady možno použiť na vysvetlenie fungovania hybridných biznis modelov v praxi?

Registrovať sa môžete na ➡ http://bit.ly/Social_Innovation_Policies. Upozorňujeme, že bude prebiehať v anglickom jazyku.

Bezplatný webinár Social Innovation Policies je realizovaný v rámci projektu Socialimakers.

Zdroj úvodnej fotografie: Thomas Drouault, Unsplash

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111