30. 11. 2017 Zodpovedné podnikanie

Whirlpool Slovakia oslavuje 25 rokov

Rešpekt, integrita, diverzita, inklúzia a tímová práca - to sú základné hodnoty úspešnej spoločnosti.

Spoločnosť Whirlpool Slovakia oslávila tento rok 25. výročie založenia. Presne 12. mája 1992, trištvrte roka pred samotným rozdelením československej republiky, vstúpila do podtatranského závodu americká spoločnosť Whirlpool. Nadviazala na tradíciu výroby automatických práčok v Poprade a zabezpečila tak pracovné miesta pre ľudí v tomto regióne.

Dnes spoločnosť Whirlpool patrí medzi popredných výrobcov domácich spotrebičov na Slovensku a tiež je jedným z najsilnejších zamestnávateľov. Aktuálne zamestnáva viac ako 1 400 ľudí,  na samotnú výrobu sa viaže ďalších 6 000 pracovných miest v regióne. Za úspechmi a dosiahnutými cieľmi spoločnosti sa skrýva niekoľko pozoruhodných míľnikov, uznaní ale hlavne množstvo úžasných ľudí. Aj preto sa spoločnosť rozhodla verejnou oslavou poďakovať všetkým svojim priaznivcom.

Podujatie pri príležitosti osláv 25 výročia sa za účasti zamestnancov, ich rodinných príslušníkov, partnerov, blízkej komunity aj širokej verejnosti konalo na Námestí Sv. Egídia v Poprade. Viac ako 70 dobrovoľníkov z radov komisie spoločenskej zodpovednosti CSR Whirlpool, zamestnancov výrobného závodu v Poprade ako aj marketingového tímu Whirlpool Slovakia Home Appliance v Bratislave sa zomklo, aby oslavou vyjadrilo skutočné posolstvo a hodnoty spoločnosti. Široká verejnosť sa tak vďaka ich výdatnej pomoci mohla dozvedieť viac nielen o histórii a výrobkoch spoločnosti, ale tiež o ľuďoch, ktorí stoja za nimi. Za pomoci interaktívnych hier, živých koncertov, kde medzi hlavnými protagonistami boli aj samotní zamestnanci Whirlpoolu sa odprezentovala celá spoločnosť so základnými hodnotami. Rešpekt, integrita, diverzita, inklúzia a tímová práca – hodnotami, ktoré vytvárajú úspech už 25 rokov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111