20. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

Z odpadovej vody z pivovaru vyrábajú elektrinu

Spoločnosť Pivovary Topvar prišla s inovatívnym riešením ako vyčistiť miestne odpadové vody.

Čistička odpadových vôd prinesie zlepšenie kvality života obyvateľstva v meste Veľký Šariš.

Unikátnu technológiu modernizovanej čistiarne odpadových vôd Východoslovenských vodární a kanalizácií vybudovanú v Prešove už využíva aj pivovar Šariš. Zodpovedný prístup k podnikaniu a ohľaduplnosť k obyvateľom z blízkeho okolia bývalej čistiarne pivovaru boli hlavnými faktormi, ktoré ovplyvnili rozhodnutie využívať mestskú čistiareň v Prešove.

Pivovarníci z Pivovarov Topvar hľadali najlepšie riešenie ako ďalej s vlastnou čistiarňou odpadových vôd. Hoci bola čistiareň pôvodne postavená na okraji mesta, ako sa mesto rozrastalo, ocitli sa obytné bytovky a paneláky v jej blízkosti. Následne sa ich obyvatelia sťažovali na občasný zápach. „Čistenie odpadových vôd z pivovaru v mestskej čistiarni sme v skúšobnej prevádzke testovali od augusta 2015. Pre pivovar táto spolupráca predstavuje efektívnejšie využívanie zdrojov a pozitívny dopad na životné prostredie, keďže dochádza k úspore elektrickej energie, ktorú sme využívali na prevádzku našej čistiarne. Veríme, že toto riešenie prinesie aj spokojnosť a zlepšenie kvality života obyvateľov mesta Veľký Šariš,“ hovorí Ján Čerkala, manažér pivovaru Šariš.

Súčasťou technológie čistiarne je aj kalové a plynové hospodárstvo s kogeneračnou jednotkou na výrobu elektrickej energie z bioplynu. Čistenie odpadových vôd v mestskej čistiarni prebieha na mechanickom, biologickom stupni – anaeróbia (biologické odstraňovanie fosforu), nitrifikácia a denitrifikácia – odbúravanie dusíka.

 

Zdroj: TS Pivovary Topvar

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111