06. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

Zabezpečte svojej firme väčšie úspory a vyššiu efektivitu vďaka zodpovednému dodavateľskému reťazcu

Odporúčania Business Leaders Forum v zodpovednom podnikaní pre oblasť Trh.

Business Leaders Forum sa od roku 2004 snaží o presadzovanie princípov zodpovedného podnikania, ktorého cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska. BLF pravidelne vydáva praktické odporúčania, ktoré ponúkajú firmám rady, princípy a kľúčové faktory od lídrov v zodpovednom podnikaní. Firmy vďaka týmto odporúčaniam získavajú priestor na zlepšenia a efektívnejší manažment v oblasti –  zamestnanci, trh a životné prostredie.

Pripravili sme pre Vás odporúčania Business Leaders Forum na tému Zodpovedný dodávateľský reťazec.

V publikácií sa dozviete, aké sú prínosy zodpovedného dodávateľského reťazca a ktoré CSR aspekty doňho zahrnúť.

Hlavné odporúčania Business Leaders Forum v tejto téme:

1. CSR kritéria ako súčasť procesu výberu dodávateľov
2. Transparentnosť a obojstranná otvorenosť
3. Dialóg s dodávateľmi ako partnermi
4. Vzdelávanie a spolupráca v oblasti CSR
5. Dôslednosť pri manažovaní dodávateľského reťazca, pozitívna motivácia

Pripravili sme pre vás aj viac tém v rámci oblasti – zamestnanci, trh, životné prostredie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111