23. 09. 2013 Filantropia

Začal sa Medzinárodný týždeň nepočujúcich

Na Slovensku tvoria nepočujúci asi 1 % obyvateľstva. Ide o závažné zmyslové postihnutie, ktoré navonok často nevidíme.

Niektorí ľudia sa ako nepočujúci narodia, iní stratia sluch postupne alebo v dospelosti. Väčšina z nich má isté zvyšky sluchu, ktoré môžu v každodennom živote využiť. Na Slovensku sa približne polovica sluchovo postihnutých detí vzdeláva v špeciálnych školách a polovica je integrovaná do bežných škôl. Z tisíc detí sa narodí jedno nepočujúce a približne tri s menšou poruchou sluchu.

Už rok pomáhame rodinám s nepočujúcimi deťmi

Viac ako 80 percent týchto porúch je vrodených alebo získaných počas prvých 10 dní po narodení. Mnohé rodiny, v ktorých sa narodí sluchovo postihnuté dieťa, nevedia, ako fungovať s hendikepom svojho dieťaťa. Spoliehajú sa, že špeciálnu starostlivosť dostanú ich deti v škôlke alebo škole, čo je však už neskoro. Pri rozvoji reči a intelektových schopností je totiž obzvlášť dôležité obdobie do 3 rokov. Ak sa vtedy starostlivosť zanedbá, môže sa dieťaťu zabrzdiť reč a nemusí byť nikdy schopné plnohodnotne komunikovať.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis už rok pomáha rodinám s nepočujúcimi deťmi v rámci unikátneho programu Mobilný pedagóg. Systém práce špecialistov priamo v rodinách doteraz na Slovensku chýbal. Úspešne už  funguje v Česku, v Amerike a v mnohých vyspelých európskych krajinách. Terénnu prácu tam dokonca podporuje aj štát.

Program Mobilný pedagóg slúži rodinám, v ktorých je jedno alebo viac nepočujúcich detí do 6 rokov. Špeciálni pedagógovia a logopédi, ktorí prešli výberovým konaním, pravidelne navštevujú rodiny raz za dva týždne. „Cieľom programu je naučiť rodičov, ako rozvíjať schopnosti nepočujúceho dieťaťa  v ich domácom prostredí a uľahčiť mu integráciu do sveta počujúcich. Práve v ranom veku je možné dosiahnuť u nepočujúcich najvýznamnejšiu pozitívnu zmenu a zlepšenie kvality života,“ hovorí Mirka Šáchová, koordinátorka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

12 mobilných pedagógov v 36 rodinách

Aktuálne pracuje v teréne 12 mobilných pedagógov, ktorí pomáhajú 36 rodinám po celom Slovensku. Jednou z nich je Martina Rzymanová z Popradu. Martinini starí rodičia sú nepočujúci. Od malička vyrastala v tejto komunite a naučila sa od nich aj posunkový jazyk. V rámci programu sa venuje rodine s 2,5 ročným Brunkom zo Spišskej Novej Vsi, ktorý trpí praktickou hluchotou  a 4,5 ročnému Samkovi z Ružomberka, ktorému sluchové postihnutie diagnostikovali až v troch rokoch. Po roku Martininej práce s Brunkom sa chlapec prejavuje už aj verbálne. Samko nepoužíva toľko gest a prešiel na slová. Na činnosť využíva pracovné pomôcky dostupné v domácnosti, ktoré môžu potom ďalej prirodzene používať aj rodičia.

Veľkým pozitívom programu je aj časová a finančná úspora. Mnoho rodičov s viacerými deťmi si dokážu niekedy ťažšie vytvoriť podmienky na pravidelné dochádzanie do najbližšieho špeciálno-poradenského centra, ktoré sa nachádza vo väčších mestách. Rodina Nováková zo Spišskej Novej Vsi túto pomoc veľmi oceňuje: „Ak by som si mala vybrať medzi poradňou a mobilným pedagógom, vybrala by som si mobilného pedagóga. Brunko nie je tak stresovaný cudzím prostredím a učenie vníma ako zábavu a hru spolu s jeho bratom a nami. Jeho správanie sa zmenilo k lepšiemu.“ 

Organizujeme jesenné kurzy posunkového jazyka

Po úspešných letných kurzoch posunkového jazyka Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporí aj kurzy posunkového jazyka pre verejnosť. Tie sa uskutočnia vo všetkých krajských mestách:

  • Trnava (4.- 6. október)
  • Žilina (11. – 13. október)
  • Trenčín (18. – 20. október)
  • Bratislava (25. – 27. október)
  • Nitra (8. – 10. november)
  • Prešov (15. – 17. november)
  • Banská Bystrica (22. – 24. november)
  • Košice (29. november – 1. december)

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111