26. 09. 2012 Nadácia Pontis

Začal sa Medzinárodný týždeň nepočujúcich

Nadácia Pontis si pripomína Medzinárodný týždeň nepočujúcich, ktorí oslavujú nepočujúci na celom svete.

http://csr.etrend.sk/magazin-clanky/zacal-sa-medzinarodny-tyzden-nepocujucich.html

Nadácia Pontis si pripomína Medzinárodný týždeň nepočujúcich, ktorí oslavujú nepočujúci na celom svete. Chce ním pripomenúť najmä komunikačné a spoločenské bariéry, ktoré medzi ľuďmi stále existujú. Napriek tomu sa nepočujúci dokážu plne integrovať do bežného života. 
Niektorí ľudia sa bez sluchu narodia, iní stratia sluch postupne alebo až v dospelosti. Spoločenské bariéry medzi ľuďmi však stále existujú. Málokto si uvedomuje, že pre nepočujúcich je slovenčina niečo ako cudzí jazyk. Svet vnímajú očami a hovoria rukami. „Preto môžu mať niektorí problémy pri čítaní s porozumením alebo s pochopením humoru, ktorý má skrytú pointu,“ vysvetľuje Mirka Šáchová z Nadácie Pontis. Platí to aj pri výbere filmov. Nepočujúci si radšej vyberú akčné filmy plné deja, ako psychologické, v ktorých je veľa dialógov.

Mnohých nepočujúcich dokonca stretnete na diskotéke alebo na párty s elektronickou hudbou. „Nie je to nič nezvyčajné. Niektorí dokážu vnímať hlboké tóny. Ak hudba hrá naozaj nahlas, dokážu telom vnímať vibrácie. Mnohí nepočujúci dokonca výborne tancujú,“ vysvetľuje Robert Šarina, jeden z najlepších tlmočníkov posunkového jazyka na Slovensku. V Bratislave dokonca pôsobí vynikajúci nepočujúci tanečník salsy Andrej Krížik. Na obrázku je nepočujúca herečka Zuzana Daubnerová. 
Na Slovensku tvoria nepočujúci asi jedno percento obyvateľstva. Ani tento hendikep im však nebráni v tom, aby mohli žiť plnohodnotný život. „Hoci mnohí z nich dokážu vykonávať rôzne profesie, pri hľadaní práce stále čelia predsudkom. Aj preto ich Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontispodporuje pri zakladaní si vlastného podnikania prostredníctvom progamu Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie,“ dodáva M. Šáchová. Nepočujúci paraglista Jozef Markovič z Považskej Bystrice vystriedal veľa povolaní, kým si založil dielňu na šitie padákov. Petra Kavalcová sa v Trnave venuje grafickému dizajnu. Katarína Majeríková si v Banskej Bystrici otvorila kozmetický salón a nepočujúca Lucia Škultétyová v Prievidzi prvú kaviareň u Šálky, kde obsluhujú nepočujúce barmanky. Pavol Šarina si vo Veľkom Krtíši založil bufet, v ktorom predáva ten najlepší kebab v okolí a v ktorom tiež obsluhujú nepočujúci. Už tento rok budú podporení ďalší z nich, aby si mohli rozbehnúť vlastný biznis v tom, čom sú dobrí. NadáciaPontis už budúci týždeň spúšťa redizajn stránky www.nepocujucipodnikatelia.sk, ktorý ponúkne produkty a služby nepočujúcich podnikateľov.

Nadácia Pontis aj tento rok organizuje vďaka Nadačnému fondu Telekom trojdňové bezplatné kurzy posunkového jazyka pre verejnosť, ktoré sa uskutočnia na východnom, strednom i západnom Slovensku. Kurzy sú určené začiatočníkom, ktorým ovládanie posunkového jazyka uľahčí komunikáciu s nepočujúcimi v rodine, v škole, či v práci. Na kurzoch sa s Róbertom Šarinom naučia základy posunkového jazyka, osvoja si zásady komunikácie s nepočujúcimi a dozvedia sa viac informácií o tejto komunite. Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť do 15. októbra. Prihlášky s motivačným listom, ako aj ďalšie informácie o kurze nájdu aj na webovej stránke Nadácie Pontis.

Termíny a miesta konania kurzov
25. – 28. október, Nový Smokovec
8. – 11. november, Košice
15. – 18. november, Trenčianske Teplice
Nepočujúci sa stretávajú s rôznymi komunikačnými bariéry. Či už ide o návštevy divadiel, sledovanie televízie, sklenené prepážky v inštitúciách, neoznačenie zastávok a mnoho ďalších. V kontakte so sluchovo postihnutými sú určité pravidlá komunikácie.

Vedeli ste, že? 
• S nepočujúcim hovorte vždy pomaly a plynule.
• Snažte sa zreteľne artikulovať a dostatočne otvárajte ústa, aby vám nepočujúci mohol odzerať z pier.
• Pri komunikácií s nepočujúcim nezvyšujete hlas ani nekričte. Nebude vás počuť, len mu to sťaží odzeranie z pier.
• Zabezpečte dobré osvetlenie v priestore – svetlo vám nesmie svietiť spoza chrbta. Keď budete v tieni, nepočujúci nebude dobre vidieť vaše ústa. Najlepšie je osvetlenie zhora alebo zboku.
• Udržiavajte s nepočujúcim neustále očný kontakt.
• Dajte pozor, aby nič nebránilo nepočujúcemu odzerať vám z pier (ruka pred ústami, cigareta, žuvačka alebo jedlo v ústach)
• Počas rozhovoru nehýbte zbytočne hlavou ani sa neotáčajte.
• Môžete si pomôcť písaním na papier. Ale píšte len jasné a krátke vety.
• Pozornosť nepočujúceho môžete upútať jemným dotykom ruky alebo ramena, vyhnite sa dotyku v oblasti chrbta a hlavy. Takisto môžete jeho pozornosť upútať vibráciou (dupnutie na podlahu, klopnutie po stole).
• Na komunikáciu s nepočujúcim nie sú nevyhnutné posunky, ak sa obe strany chcú dorozumieť. 
• U nepočujúcich sú pozdravy a lúčenia veľmi obradné. Pozdravovanie prebieha pred ostatnými prítomnými očným kontaktom a gestom. Veľmi časté až typické je podanie ruky so symbolickým pobozkaním na obidve líca.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.