09. 04. 2015 Filantropia

Zamestnanci dm drogerie markt pomohli rodinám a ľuďom v ťažkej životnej situácii

Nadačný fond dm drogerie markt pomohlol 16 rodinám a ľuďom v ťažkej situácii sumou 7.175 eur.

Spoločnosť dm drogerie markt motivuje svojich zamestnancov, aby si všímali okolitú komunitu a pomáhali deťom a ľuďom v ťažkej sociálnej alebo zdravotnej núdzi. Práve vďaka ich odporučeniam cez Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis mohli pomáhať svojim blízkym a ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

Filantropický program Chceme si pomáhať odštartoval v rámci Nadačného fondu dm drogerie markt v roku 2013. Peniaze, ktoré spoločnosť vyčlenila v rámci pomoci druhým, boli určené pre zamestnanca, jeho rodinu a ďalších ľudí v blízkom okolí, ktorí trpia zdravotným či sociálnym znevýhodnením a potrebujú pomoc pri riešení svojej zložitej situácie.

Aj malá suma môže znamenať veľa

Hodnotiaca komisia koncom januára rozhodovala o žiadostiach, ktoré do nadácie prichádzali ešte v decembri. „Najviac žiadostí o pomoc prichádzalo od rodičov, ktorí potrebujú rehabilitáciu pre svoje ťažko choré deti. Pomohli sme im tak uhradiť aspoň časť nákladov na rehabilitačné pobyty alebo pomôcky,“ hovorí Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.

Ukázalo sa, že aj menšia finančná podpora v hodnote 500 eur môže ľuďom na Slovensku pomôcť v ich ťažkej životnej situácii. Príkladom je aj rodina 10-ročného Adama z Budmeríc, ktorá pre syna potrebuje zakúpiť špeciálny prístroj na výrobu elektrickej energie. „Chlapček má problémy s dýchaním a musí byť napojený na umelý prísun kyslíka. V prípade výpadku elektriny tak rodina predíde ďalším vážnym zdravotným problémom, ktoré by mohli u syna nastať,“ vysvetľuje pediatrička Marta Špániková, členka hodnotiacej komisie.

Komu zamestnanci dm pomohli

Pomoc smerovala aj pre Dagmar, mladú matku dvoch detí a bývalú športovkyňu, ktorá sa náhle kvôli zdravotným problémom ocitla na vozíčku. Katka (24), ktorá trpí detskou mozgovou obrnou, by raz chcela chodiť aspoň o jednej barle. Rehabilitácie sú veľmi nákladné, no je to jediná cesta k tomu, aby dosiahla svoj sen. Helena je nevidiaca a vďaka odporučeniu zamestnanca dm drogerie markt si bude môcť zakúpiť špeciálny softvér do notebooku pre nevidiacich a slepecké hodinky.

Zamestnanci dm drogerie markt celkovo odporučili 24 žiadostí. „Cez Nadačný fond dm drogerie markt pomôžeme 16 rodinám a ľuďom sumou 7. 175 eur,“ dodáva Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.

Ukázalo sa, že takáto forma pomoci je pre ľudí potrebná. Aj preto v súčasnosti zástupcovia Nadačného fondu dm drogerie markt uvažujú o jeho druhom ročníku, ktorý by mohol byť spustený na jeseň tohto roku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111